Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng – Ngày 05/12/2017

Lời Chúa: Lc 10,21-24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

 


Suy niệm

TÂM HỒN KHIÊM TỐN

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ” (Lc 10, 21).

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha sau khi các môn đệ khoe với Ngài về những thành công họ đạt được trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ. Họ ra đi loan báo Tin Mừng với một niềm hăng say và hy vọng, họ làm theo những gì mà Thầy Giêsu đã truyền dạy. Chính vì những thành quả mà họ đạt được, Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha vì Ngài đã mặc khải nước trời cho những người bé mọn. Quả thế, các môn đệ của Chúa Giêsu là những người bé mọn, bé mọn trong hoàn cảnh xuất thân của họ, bé mọn trong chính thái độ khiêm tốn đón nhận Lời Chúa, cũng như trong chính hành động rao giảng của họ.

Lẽ tự nhiên nguồn nước luôn tìm nơi đất thấp để chảy xuống. Cũng vậy, ân sủng Chúa ban cũng chỉ triển nở nơi những ai có tâm hồn khiêm tốn đón nhận. Chính nguồn nước ân sủng ấy sẽ làm cho đời sống người đón nhận trở nên tươi tốt và màu mỡ hơn. Người có tâm hồn khiêm tốn không phải là người yếu đuối hay hèn nhát, nhưng là con người của sự khôn ngoan. Bởi lẽ là con người thì không ai là toàn hảo, không ai dám cho mình là đầy đủ tất cả, cũng như không ai dám cho mình là người không cần đến sự trợ giúp của người khác. Nhưng chính khi chúng ta biết chấp nhận những yếu đuối giới hạn của bản thân lại là lúc ta đang biết về mình nhiều nhất. Biết những yếu đuối giới hạn để rồi khiêm tốn xin ơn Chúa trợ giúp. Bởi lẽ một giọt ân sủng thì hơn cả một đại dương tài năng.

Lạy Chúa! Chính trong sự khiêm tốn mà ơn Chúa mới có thể đến với tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chấp nhận những giới hạn của chính chúng con, để từ đó chúng con biết rằng chúng con cần đến Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con có tâm hồn khiêm tốn đón nhận sự khác biệt của những người xung quanh chúng con, để từ đó cùng nhau thăng tiến trong ân sủng của Chúa. Amen.


Comments are closed.