Thứ 3 Tuần II Thường Niên – Ngày 16/01/2018

Lời Chúa: Mc 2, 23 – 28

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

 


Suy niệm

NHÌN CUỘC ĐỜI BẰNG ÁNH MẮT GIÊSU

“Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát” (Mc 2, 27).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ và một nhóm người cùng với Chúa Giêsu đi ngang qua một cánh đồng vào ngày Sa-bát. Đang khi ấy, các môn đệ bứt những bông lúa nằm ở ven đường ăn. Các Biệt Phái thấy thế và không đồng ý với hành động ấy. Bởi lẽ, theo truyền thống của người Do-thái, luật của ngày Sa-bát là không được gặt lúa. Theo cái nhìn của lề luật, các Biệt Phái cho rằng các môn đệ đã vi phạm luật. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không nhìn hành động này như thế. Người thấy các môn đệ đi theo Người đã mệt, đã khát, đã đói, đã đầy khó nhọc; và những bông lúa ấy phần nào xoa dịu được cơn đói, cơn khát của họ, để nâng đỡ sức sống của họ. Như thế, việc bứt những bông lúa để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống không phải là một điều vi phạm lề luật. Điều này cũng tựa như việc vua Đavít cùng đoàn tùy tùng, đang trong cơn đói, đã vào đền thờ và đã ăn bánh chưng hiến, bánh chỉ dành riêng cho tư tế.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện nay, có lẽ, có những người vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn mà đã hoặc sẽ làm điều gì đó có vẻ không hợp luật, cũng tựa như các môn đệ xưa cúi xuống bứt những bông lúa trong ngày Sa-bát. Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta, cách riêng, cho những ai được trao cho nhiệm vụ gìn giữ luật lệ, đừng bóp nghẹt cuộc sống họ bằng những luật lệ ấy; nhưng hãy học theo gương Chúa Giêsu, hãy nhìn đến toàn bộ cuộc sống của họ, hãy nhìn đến bao lao tâm khổ cực trong cuộc sống của họ, hãy nhìn đến những cố gắng vươn lên của họ. Hành động của họ cũng nằm trong nỗ lực từng ngày bước theo Chúa Giêsu, tựa như các môn đệ theo Chúa Giêsu năm xưa. Trên tất cả, hãy nhìn họ với cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy tình thương và cảm thông, để họ có thể tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cuộc lữ hành trần thế, tiếp tục theo Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được ánh mắt như Chúa, để chúng con nhìn cuộc đời bằng tình thương, lòng bao dung và sự cảm thông. Amen.


Comments are closed.