Thứ 3 Tuần 7 Phục Sinh – Ngày 26/05/2020

Lời Chúa: Ga 17,1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

 


Suy niệm


LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP Ý CHÚA

“Con cầu xin cho chúng […] vì chúng là của Cha” (Ga 17,9)

Lạy Chúa, xin cho con giàu có! Lạy Chúa, xin cho con khỏi đau khổ! Lạy Chúa, sao Chúa để con phải khổ sở thế này! … Đó là những lời mà chúng ta thường hay thưa lên với Chúa trong giờ cầu nguyện. Tựu trung những lời cầu nguyện này thường dừng ở cái tôi. Đó có thực là cách cầu nguyện đẹp ý Chúa không? Vậy phải cầu nguyện thế nào mới đẹp ý Chúa?

Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha một lời cầu nguyện thật đẹp, đầy lòng tin tưởng và tín thác vào Chúa Cha. Lời cầu nguyện này gồm hai ý: hướng về Chúa Cha và hướng về tha nhân. Hướng về Chúa Cha, Đức Giêsu đã dâng lên Cha chính cuộc sống dương thế của Ngài. Cuộc sống ấy gồm cả những gian nan thử thách, những sự hiểu lầm, sự sỉ nhục, sự bắt bớ, và ngay cả cuộc khổ nạn sắp tới, điều mà Ngài gọi là “Giờ đã đến”. Tất cả những điều đó, Đức Giêsu đã gói ghém lại trong lời cầu nguyện dâng lên Cha nhằm mưu ích cho việc sáng Danh Cha: “Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con” (Ga 17,4); hướng về tha nhân, Đức Giêsu thực sự muốn cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Mặc dù Đức Giêsu đã phải chịu bao tủi nhục, đắng cay do con người đem đến, thậm chí còn bị cả những người thân cận phản bội: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Ga 13,18; x. Tv 41,10), nhưng Ngài vẫn yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho họ, cho cả những người thù ghét Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Trong cuộc sống thường ngày, trước những gian nan thử thách, chúng ta thường xin Chúa giảm bớt hoặc cất đi nỗi đau thương, sự sợ hãi và những lo lắng của chúng ta. Những lời cầu nguyện này không có gì xấu, nhưng chưa hẳn đã đẹp ý Chúa, bởi nó còn dừng ở sự ích kỷ cá nhân. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học theo cách cầu nguyện của Đức Giêsu. Khi cầu nguyện, chúng ta cần nhắm tới việc tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Hướng về Chúa, chúng ta hãy dâng toàn bộ con người của chúng ta cho Chúa. Chúng ta có một niềm vui, hãy dâng niềm vui đó cho Chúa; chúng ta đang gặp đau khổ hãy dâng nó cho Chúa…; hướng về tha nhân, chúng ta đang ưu tư về gia đình vì có sự bất hòa giữa các thành viên, hãy dâng những bất hòa đó cho Chúa; người thân cận của chúng ta đang đau ốm, hãy dâng họ cho Chúa… Khi chúng ta làm như vậy là chúng ta đang kết hợp lời cầu nguyện của mình với lời cầu nguyện của Đức Giêsu để tôn vinh Chúa Cha và mưu ích cho ta và tha nhân. Điều đó chắc chắn sẽ rất đẹp ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết học theo cách cầu nguyện của Đức Giêsu, để trong mỗi lời cầu nguyện, chúng con luôn làm sáng Danh Chúa và đồng thời đem lại ơn ích cho con cũng như cho tha nhân. Amen.


Comments are closed.