Thứ 3 Tuần 5 Phục Sinh – Ngày 01/05/2018

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.

 


Suy niệm

BÌNH AN CHO CÁC MÔN ĐỆ

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”(Ga 14,27-31a).

Tâm hồn các môn đệ xao xuyến và sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu loan báo Người sắp ra đi (x. Ga 13,33), nên Chúa Giêsu hứa ban bình an cho các ông để các ông vui mừng và tin tưởng vào Thiên Chúa (x. Ga 14, 28-29). Ơn bình an các môn đệ nhận được không đảm bảo cho các ông thoát khỏi mọi gian nan khốn khó (x. Ga 16,33), vì thế gian vẫn thù ghét, bắt bớ và giết hại các ông (x. Ga 15, 18-27); nhưng bình an họ nhận được là bình an được gìn giữ khỏi ác thần (x. Ga 17,15), để khỏi vấp ngã (x. Ga 16,1) và không một ai trong họ phải hư mất (x. Ga 17,12). Bình an các môn đệ nhận được là bình an siêu nhiên, bình an của tâm hồn, giúp các ông luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa, dù gặp gian nan thử thách.

Trong cuộc đời lữ thứ trần gian, ai nấy đều phải chịu đau khổ ít nhiều về thể xác hoặc tinh thần theo hoàn cảnh sống của mình. Những đau khổ có thể đến từ bệnh tật, mất đi người thân yêu, hoặc phải gặp những tai hoạ và trái ý trong cuộc sống. Những đau khổ đó có thể làm chán nản, thất vọng, và lung lạc đức tin của nhiều người, dẫn đến xa lìa Thiên Chúa; đây là một đau khổ lớn nhất cho con người, đau khổ vì thiếu vắng Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống, bình an và hạnh phúc. Chúng ta rất cần bình an của Thiên Chúa, không phải để được thoát khỏi mọi đau khổ, nhưng để thoát khỏi cạm bẫy của ác thần và đứng vững trong những cơn thử thách ngặt nghèo, hầu luôn được an vui vững tin vào tình yêu Thiên Chúa.

Tâm hồn các môn đệ xao xuyến và sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu loan báo Người sắp ra đi (x. Ga 13,33), nên Chúa Giêsu hứa ban bình an cho các ông để các ông vui mừng và tin tưởng vào Thiên Chúa (x. Ga 14, 28-29). Ơn bình an các môn đệ nhận được không đảm bảo cho các ông thoát khỏi mọi gian nan khốn khó (x. Ga 16,33), vì thế gian vẫn thù ghét, bắt bớ và giết hại các ông (x. Ga 15, 18-27); nhưng bình an họ nhận được là bình an được gìn giữ khỏi ác thần (x. Ga 17,15), để khỏi vấp ngã (x. Ga 16,1) và không một ai trong họ phải hư mất (x. Ga 17,12). Bình an các môn đệ nhận được là bình an siêu nhiên, bình an của tâm hồn, giúp các ông luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa, dù gặp gian nan thử thách.

Trong cuộc đời lữ thứ trần gian, ai nấy đều phải chịu đau khổ ít nhiều về thể xác hoặc tinh thần theo hoàn cảnh sống của mình. Những đau khổ có thể đến từ bệnh tật, mất đi người thân yêu, hoặc phải gặp những tai hoạ và trái ý trong cuộc sống. Những đau khổ đó có thể làm chán nản, thất vọng, và lung lạc đức tin của nhiều người, dẫn đến xa lìa Thiên Chúa; đây là một đau khổ lớn nhất cho con người, đau khổ vì thiếu vắng Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống, bình an và hạnh phúc. Chúng ta rất cần bình an của Thiên Chúa, không phải để được thoát khỏi mọi đau khổ, nhưng để thoát khỏi cạm bẫy của ác thần và đứng vững trong những cơn thử thách ngặt nghèo, hầu luôn được an vui vững tin vào tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Vua bình an, chúng con rất cần ơn bình an của Chúa, vì cuộc đời chúng con thật long đong, vất vả. Xin Chúa đến ở với chúng con và giúp chúng con vượt qua những gian khó trong cuộc đời, để chúng con luôn được bình an trong tâm hồn và hết lòng tin yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.