Thứ 3 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 05/02/2019 – Mồng 1 Tết Nguyên Đán

Lời Chúa: Mt 6,25–34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm

PHÓ THÁC TRONG TAY CHÚA QUAN PHÒNG

“Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình : lấy gì ăn; hay cho thân xác các con : lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?” (Mt 6,25).

Thiên Chúa hằng luôn quan tâm chăm sóc con người trong mọi sự. Ngài là người Cha nhân lành, hay thương xót và luôn yêu thương chúc lành cho con cái. Ngài biết mỗi người cần gì. Nên ta đừng quá bận tâm lo lắng cho cuộc sống, “mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc chúng ta” (x.1Pr 5,7). Và “hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Chính Chúa Giêsu qua Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta sống sứ điệp ấy: “Phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng”.

Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy biết sống tinh thần phó thác: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc” (Mt 6,25a). Thật vậy, Thiên Chúa luôn nhìn thấy những khát khao từ thâm sâu và luôn đổ đầy ơn thánh trên cuộc đời con người trong từng giây phút. Thế nên, chính Chúa Giêsu đã mời gọi, chỉ dạy các môn đệ và mọi người: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con” (Mt 6,33). Để mọi người thấy được những điều ấy, Chúa đã dùng những hình ảnh rất quen thuộc của đời thường là bông huệ, là chim trời để phần nào mời gọi con người ngắm nhìn và cảm nhận tình thương của Thiên Chúa: “Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao?”; “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó”. Loài chim, bông hoa không phải lo toan gieo gặt, không phải làm lụng canh cửi nhưng Thiên Chúa vẫn quan tâm chăm sóc. Huống chi con người là một thụ tạo do chính tay Chúa dựng nên, há Chúa lại không chăm sóc giữ gìn sao?

Đến với Chúa trong ngày đầu năm mới này, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy tin tưởng, phó thác và trao phó tất cả mọi sự trong bàn tay quan phòng đầy quyền năng của Thiên Chúa. Bởi tất cả mọi sự chúng ta có được, có gì mà không phải bởi do ơn Thiên Chúa ban tặng. Hãy đặt trọn cuộc đời trong vòng tay Chúa, Chúa sẽ chăm sóc hướng dẫn giữ gìn. Mặc dầu vậy, phó thác cho Chúa không phải là giao khoán tất cả cho Chúa, để rồi biếng nhác không chịu làm việc, nhưng mỗi người phải biết cộng tác với ơn Chúa để xây dựng, vun đắp, làm cho cuộc sống ngày một triển nở trong phú túc và bình an. Ai cũng hiểu rằng quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái con người chưa thể nắm bắt, nhưng chỉ có hiện tại là phút giây ta đang sống. Cho nên mỗi người hãy sống trọn giây phút hiện tại bằng việc tỉnh thức, chuyên cần cầu nguyện và hăng say làm việc; biết tận tâm tận lực làm việc để mưu cầu hạnh phúc cũng như phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân.

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 64,12). Nguyện xin Chúa – Đấng là chủ thời gian, vạn vật xuống muôn ơn phúc lành cho chúng con trong năm mới này. Xin cho chúng con biết phó thác tất cả mọi sự cho Chúa, và xin Chúa cũng “tươi nét mặt nhìn đến, và dủ lòng thương chúng con”. Amen.


Comments are closed.