Thứ 3 Tuần 4 Mùa Chay -Ngày 24/03/2020

Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: ‘Vác chõng mà đi'”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh ‘Vác chõng mà đi?'” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

 


Suy niệm

CUỘC SỐNG MỚI

“Anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước” (Ga 5,14)

Sau khi làm phép lạ chữa lành bệnh cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua tại Ga-li-lê, Chúa Giêsu tiếp tục trình bày về sứ vụ cứu thế của Người tại Giêrusalem khi chữa lành một người bất toại tại hồ Bếtsaiđa.

Tại Giêrusalem, gần cửa Chiên có người bại liệt đã ba mươi tám năm. Anh mòn mỏi trông trông mong được chữa lành. Chúa Giêsu thực sự thấy và biết nỗi đau khổ của anh nên tỏ lòng thương xót khi đặt câu hỏi với người bất toại: “Anh muốn được lành bệnh không?”. Câu hỏi này nhằm khơi dậy lòng tin và sự tự do đáp trả của anh trước lời mời gọi chữa lành của Chúa Giêsu. Anh đã được lành mạnh cả thân xác lẫn tinh thần khi Chúa Giêsu nói với anh: “Hãy đứng dậy vác chõng mà về” – cử chỉ “đứng dậy vác chõng mà về” nói lên sự lành mạnh thể lý và sức khoẻ của một con người. Người Do thái thấy anh vác chõng thì hạch hỏi anh chỉ vì đó là ngày Sabbat. Họ không thông cảm với người bất toại khi anh bị khổ suốt ba mươi tám năm dài. Họ vẫn muốn trói buộc anh trong căn bệnh bại liệt chỉ vì câu lệ Lề Luật. Cuộc đối thoại với người bất toại sau đó, Chúa Giêsu mời gọi anh hãy sám hối trở về với Chúa để được ơn cứu độ: “Anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy sứ vụ của Người là Đấng cứu độ. Đấng Thiên sai đến để chữa lành và làm chủ ngày Sabbat. Chính vì lý do này mà người Do thái gây sự và tìm cách giết Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta từng có kinh nghiệm về những bệnh tật thể xác và những bất toại của tâm hồn. Có khhi chúng ta đang là những người Do-thái xưa kia đã không cảm thông với những đau khổ của tha nhân, mà còn cản trở họ trở về với Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm trở về với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ bằng chính thái độ cảm thông, yêu thương, và tha thứ qua lời nói, hành động suy nghĩ như Chúa để chính chúng ta cũng được Chúa nói với bản thân như đã nói với người bất toại: “Anh đã được lành bệnh”. Vì đối với Chúa, không có cuộc hoán cải nào là quá muộn màng. Chúa luôn luôn mong chờ tội nhân sám hối, cho họ bắt đầu lại cuộc sống mới.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng Mùa Chay Thánh này, để đứng dậy, vác chõng về với Chúa qua bí tích Hoà giải ngõ hầu chúng con được sống cuộc sống mới trong Chúa mỗi ngày.


Comments are closed.