Thứ 3 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 21/11/2017

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 


Suy niệm

MẸ MA-RI-A, MẪU GƯƠNG THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA CHA

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50). Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định Mẹ Ma-ri-a là mẫu gương tuyệt hảo thi hành thánh ý Chúa Cha.

Thi hành thánh ý muốn Chúa Cha là sống lời thiên sứ truyền tin, là làm mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã khởi đầu hành trình thi hành ý muốn của Chúa Cha khi nói lời xin vâng. Nút dây do sự bất tuân của bà E-và thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Đứng trước lời truyền tin của thiên sứ, Mẹ đã thưa tiếng xin vâng. Mẹ đã sống lòng vâng phục cách tuyệt đối bằng lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Điều mà bà E-và đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Mẹ tin “không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc1,37) nên Mẹ đáp trả lời của sứ thần Gáp-ri-en với lòng ưng thuận : “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mẹ tin và Mẹ đã “dâng hiến thân xác mình làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1) để Chúa Thánh Thần hành động nơi Mẹ.

Mẹ đã đem Chúa Giê-su đến cho nhân loại. Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa nơi hang bò lừa. Mẹ đã sống đúng cương vị và sống trọn trách nhiệm của một người mẹ là “làm lễ cắt bì khi Chúa Giê-su đủ tám ngày và đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su”(Lc 2,21), “tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa”(Lc 2,22), “chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Chúa Giê-su”(Lc 2,27). Mẹ yêu thương, nuôi dưỡng và giáo dục Chúa Giêsu nên người. Đặc biệt, Mẹ hằng tin tưởng Chúa Giêsu, không ngăn cản Người thi hành ý muốn Chúa Cha và luôn tôn trọng quyết định của Người. Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu đi đến sự hoàn tất ý muốn của Chúa Cha trên đồi Gôn-gô-tha để ý muốn của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Hai tiếng xin vâng nói thì dễ dàng, nhưng để sống và thực hiện trọn vẹn lời ấy không đơn giản chút nào. Noi gương Mẹ Ma-ri-a, mỗi người Ki-tô hữu, luôn lắng nghe Lời Chúa và mau mắn thực thi qua lời nói, cử chỉ, đời sống bác ái yêu thương, mến Chúa yêu người để Đức Ki-tô được thành hình và lớn lên trong đời sống người tín hữu. Noi theo Mẹ, người Ki-tô hữu sống lời xin vâng hằng ngày là đón nhận những khó khăn trong cuộc sống với lòng tin cậy vững vàng vào Thiên Chúa và can đảm dâng hiến cuộc đời cho thánh ý Chúa.

Với lòng yêu mến và tôn kính Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ luôn gìn giữ chúng con là những đứa con thơ cần vòng tay yêu thương, chở che của Mẹ và xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tha nhân như người anh em trong một gia đình của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con hai tiếng “xin vâng”, hôm qua hôm nay và ngày mai. Amen


Comments are closed.