Diễn đàn Hồi giáo-Công giáo: “Tự do tôn giáo phải được bảo vệ”

WHĐ (13.11.2017) – Từ ngày 6 đến 8 tháng Mười Một vừa qua, tại Berkeley, California đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ tư của Diễn đàn Hồi giáo-Công giáo với chủ đề “Phát triển con người toàn diện: Lớn lên trong Phẩm giáNhãn quan Kitô giáo và Hồi giáo”. Diễn đàn do Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn và một nhóm học giả Hồi giáo quốc tế thành lập năm 2008. Khi ấy, những người tham dự đã cùng ký tên trong bức thư ngỏ “Một Tiếng nói chung”, gửi cho Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và các vị lãnh đạo Kitô giáo khác, nhằm thúc đẩy một cuộc đối thoại dựa trên các giá trị chung của hai niềm tin tôn giáo.

Toà thánh Vatican cho biết, kết thúc cuộc gặp gỡ tại Berkeley nói trên, Diễn đàn Hồi giáo-Công giáo đã công bố một tuyên ngôn chung “khẳng định mọi người đều có phẩm giá và giá trị bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay địa vị xã hội”… và “quyết liệt lên án bất cứ mưu toan nào nhằm phân loại bất cứ ai hoặc gán cho họ tội ác của tập thể vì những hành động của các cá nhân trong số họ”.

Tuyên ngôn khẳng định: “người Kitô hữu và người Hồi giáo tin rằng tự do lương tâm và tôn giáo là những quyền con người quan trọng nhất”; vì thế “chúng ta có nghĩa vụ chung là phải tôn trọng, bảo vệ và cổ vũ các quyền đó”.

Kitô giáo và Hồi giáo đều dạy rằng “Thiên Chúa ban cho mọi người một phẩm giá không thể chuyển nhượng, từ đó phát sinh các quyền con người cơ bản khác, cũng như nghĩa vụ của các chính phủ là phải bảo vệ những quyền ấy”.

Các tham dự viên cũng nói rằng tôn giáo có “các nguồn lực tinh thần, trí tuệ và đạo đức” để giúp các cá nhân và cộng đồng phát triển và lớn lên theo cách tôn trọng mọi người và bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi tin rằng những bất an, xung đột và sự phổ biến vũ khí đã gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với hạnh phúc và sự phát triển trong hoà bình và an ninh của nhân loại. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng về phương diện đạo đức chúng tôi có nghĩa vụ phải lên án chiến tranh và nạn buôn bán vũ khí vốn tạo điều kiện dễ dàng cho chiến tranh, và thay vì thế hãy sử dụng những nguồn lực của nhân loại để phát triển cá nhân và tập thể của chúng ta”.

Gặp gỡ lần thứ nhất của Diễn đàn Hồi giáo-Công giáo diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 6-11-2008 với chủ đề “Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương người thân cận”.

Gặp gỡ lần thứ hai được tổ chức tại Al-Maghtas, Jordan, từ 21 đến 23-11-2011 với chủ đề  “Lý trí, Đức tin và Con người: nhãn quan Kitô giáo và Hồi giáo.

Gặp gỡ lần thứ ba diễn ra tại Vatican từ ngày 2 đến 4-12-2014 với chủ đề “Kitô hữu và người Hồi giáo: Tín đồ sống trong xã hội”.

(Theo Crux Now)

Nguồn| HĐGMVN

Comments are closed.