Thứ 3 tuần 32 Thường Niên – Ngày 14/11/2017

Lời Chúa: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN

“Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10).

Một người đầy tớ sau khi hoàn thành các công việc của ông chủ giao, liệu rằng anh ta có được phép tự hào về công lao của mình không ? Thực tế cho thấy, việc tự hào như thế vẫn thường xảy ra, như thánh Grignon de Monfort ghi nhận “con người thích khoe khoang hơn con công”. Cho nên, để tránh làm nô lệ cho thói kiêu ngạo, Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ và tất cả chúng ta hãy khiêm tốn tự coi mình như những đầy tớ vô dụng dù đã hoàn thành công việc ông chủ giao phó (x. Mt 18, 22), nghĩa là chúng ta cần phục vụ cách khiêm tốn.

Phục vụ cách khiêm tốn là tích cực làm việc có ích cho người mà không đòi được biết đến và được thưởng công. Tất cả những gì chúng ta làm được là quá ít so với những gì chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha vô cùng giàu có và rất hào phóng với con cái Ngài. Chúa luôn ban cho chúng ta những phương tiện cần thiết để chúng ta làm việc và sinh sống (x. Mt 6, 33). Nếu Chúa không ban ơn giúp đỡ thì chúng ta chỉ vất vả vô ích (x. Tv 127, 1). Như thế, phục vụ cách khiêm tốn trước hết là biết qui hướng mọi vinh quang, danh dự về cho Thiên Chúa, vì nhờ Chúa mà mọi công việc của chúng ta được hoàn thành tốt đẹp.

Phục vụ cách khiêm tốn còn biết sinh hoa trái thiêng liêng trong công việc của mình. Nếu chỉ làm vì bổn phận thì chưa thể sinh hoa trái; để sinh hoa trái, phải đổ đầy lòng mến vào việc làm (x. 1Cr 13, 3). Như thế, sứ điệp Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn phục vụ trong công việc bổn phận của mình với đầy lòng yêu mến, và phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa (x. Mt 6, 18). Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, không thua lòng quảng đại của chúng ta (x. Lc 6, 38).

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi công trạng của chúng con, xin cảm tạ và tôn vinh Chúa, vì tình yêu Chúa luôn đi bước trước chúng con và đồng thời mời gọi chúng con cộng tác với Chúa để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết phục vụ Chúa và tha nhân một cách khiêm tốn, vô vị lợi và chan chứa tình yêu mến !


Comments are closed.