Thứ 2 tuần 32 Thường Niên – Ngày 13/11/2017

Lời Chúa: Lc 17,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: ‘Tôi hối hận’, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời các con”.

 


Suy niệm

LOẠI BỎ GƯƠNG XẤU THEO TINH THẦN CỦA ĐỨC KI-TÔ

“Không thể không có những cớ làm cho người khác vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.” (Lc 17,1)

“Không ai là một hòn đảo”, nghĩa là không ai sống một mình nhưng “sống cùng và sống với” người khác. Vì mối tương quan sống đó nên bất kỳ lời nói hay hành động nào của một người cũng đều tác động đến người ấy và những người xung quanh. Qua lời nói và hành động của một người, người ta sẽ nhận ra cách sống của người ấy. Vậy đâu là cách sống mà mỗi người cần chọn lựa ?

Tin Mừng Luca hôm nay trình bày một loạt giáo huấn của Đức Giêsu về đời sống cộng đoàn: Không gây cớ vấp ngã, biết sống tha thứ và tin vững mạnh. Đặc biệt, Chúa đã mạnh mẽ lên án những kẻ gây ra gương xấu cho người khác. Ngài khẳng định rõ: “Không thể không có những cớ làm cho người khác vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.”(Lc 17,1). Như thế, “cớ làm cho người khác vấp ngã” hay gương xấu là điều tất nhiên, không thể tránh khỏi và cũng không thể ngăn cản nó không xảy ra. Gương xấu có thể là những lời nói, hành động đi ngược lại những giá trị Chân, Thiện, Mỹ hay những giá trị của Tin Mừng. Dù vô tình hay hữu ý, gương xấu luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, gương xấu khiến cho chính người thực hiện nó trở nên xấu và tội lỗi. Sau đó, gương xấu sẽ tác động đến những người xung quanh, nhất là đến những ai “bé nhỏ”, là những người yếu đuối về đời sống đức tin hay nhân bản, cần sự nâng đỡ và hướng dẫn của những người lớn hoặc những người có trách nhiệm. Vì sự nghiêm trọng của gương xấu, Đức Giê-su đưa ra hình phạt nghiêm khắc và thích đáng nhất cho những kẻ gây ra gương xấu: “cột cối đá vào cổ và ném xuống biển”.

Trong thế giới hiện nay, có nhiều người ủng hộ các trào lưu sống mới nhằm cổ xúy cho chủ nghĩa tự do cá nhân. Họ muốn đưa con người thoát ra khỏi những ràng buộc của lề luật, luân lý để sống cho cái tôi vị kỷ. Do đó, người Kitô hữu được mời gọi vượt lên những trào lưu sống này để sống những giá trị nhân bản, giá trị cao quý của Tin Mừng. Người Kitô hữu cần phản chiếu ánh sáng sống động của Tin Mừng “trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16), ngõ hầu danh Chúa được tôn vinh. Muốn vậy, người Kitô hữu cần sống mối tương quan mật thiết với Đức Ki-tô, để Ngài biến đổi, uốn nắn những tính hư nết xấu, những gì chưa xứng hợp.

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã dùng chính cuộc đời mình để nêu gương sống Tin Mừng cho chúng con, xin giúp chúng con can đảm sống những giá trị Tin Mừng giữa cuộc sống vật chất và đề cao cái tôi cá nhân. Ước gì những điều chúng con đang sống sẽ làm cho danh Chúa được mọi người nhận biết. Amen.


Comments are closed.