Thứ 3 tuần 31 Thường Niên – Ngày 07/11/2017

Lời Chúa: Lc 14,15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: ‘Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người thứ hai nói: ‘Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người khác lại rằng: ‘Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được’.

Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt’. Người đầy tớ trở về trình rằng: ‘Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ’. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi'”

 


Suy niệm

LỜI MỜI DỰ TIỆC

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14, 15).

Một trong những hình ảnh Thánh Kinh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là Bữa tiệc. Sách Cách ngôn đã mô tả bữa tiệc của Đấng Khôn Ngoan như một giá trị cứu rỗi (x. Cn 9,1-6). Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa thết đãi khi thời Cứu Thế đến (x. Is 25,6), là dành cho tất cả mọi người không phân biệt ai: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Nước Thiên Chúa là Nước Tình Yêu, trong đó tất cả phải quan tâm đến nhau, phải coi việc của tha nhân như việc của mình. Vấn đề chỉ là chọn lựa. Xem đất mới mua, xem bò mới tậu, ở nhà với vợ mới cưới, những điều ấy hẳn cần thiết và quan trọng. Nhưng có quan trọng bằng chuyện đi dự tiệc không? Chẳng ai xứng đáng được dự tiệc Nước Thiên Chúa nếu Thiên Chúa không mời. Nhưng chẳng ai bị loại trừ nếu họ không cố ý từ chối lời mời đó.

Bàn tiệc Nước Trời vẫn được dọn ra và mỗi người chúng ta vẫn được mời đến tham dự. Nhưng lời mời của Thiên Chúa bị chúng ta từ chối chỉ vì những chuyện không đâu. Hãy chọn Thiên Chúa và biết trân quý những gì Người muốn ban cho chúng ta. Hằng ngày, trong thánh lễ, mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự bàn tiệc thánh: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Chúng ta có sẵn sàng để đón nhận món quà này không? Hãy đến với Chúa và can đảm cho Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm toàn bộ cuộc sống chúng ta và để chúng ta thông hiệp trọn vẹn với Chúa.

Lạy Chúa, Chúa vẫn mời gọi và chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con hiểu đúng giá trị của những lựa chọn mỗi ngày, để tham dự với tất cả lòng yêu mến, ngõ hầu chúng con được mạnh sức lớn lên trong tương quan với Chúa và tha nhân.


Comments are closed.