Thứ 3 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 06/11/2018

Lời Chúa: Lc 14,15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: ‘Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người thứ hai nói: ‘Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người khác lại rằng: ‘Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được’.

Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt’. Người đầy tớ trở về trình rằng: ‘Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ’. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi’”.

 


Suy niệm

BỮA TIỆC NƯỚC THIÊN CHÚA

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15).

Nước Thiên Chúa là một chủ đề quan trọng trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh để mô tả, Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, chuyện nắm men… Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh bữa tiệc để mô tả về Nước Thiên Chúa.

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay được đặt trong khung cảnh một bữa tiệc. Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa (Lc 14,1). Nhân dịp này, Chúa Giêsu đề cập đến bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa. Đó là bữa tiệc được dành cho nhiều người và Thiên Chúa là chủ tiệc đưa ra lời mời với các quan khách: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người” (Lc 14,16). Trong nền văn hoá phương Đông, các bữa tiệc là dịp để chủ nhà tỏ sự quý mến và chân thành với các quan khách. Bữa tiệc càng đông đủ thì càng là niềm vinh dự cho chủ tiệc. Để cho bữa tiệc được đông đủ, người chủ tiệc thường có thói quen mời hai lần, lần mời thứ hai diễn ra khi tiệc đã chuẩn bị chu đáo: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn” (Lc 14,17). Tiếc thay những người khách chấp nhận lời mời lần thứ nhất tỏ ra thiếu tôn trọng người chủ. Họ xin kiếu với những lý do giả tạo, và lý do được đưa ra trong lúc tiệc đã chuẩn bị xong. Người thứ nhất từ chối vì “tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm” (Lc 14,18), chẳng ai mua xong đất rồi mới đi coi xem đất như thế nào, đó là một lời từ chối giả dối và vụng về. Người thứ hai và thứ ba cũng có cùng một kiểu từ chối đó, mua bò xong rồi mới đi xem. Đứng trước tình thế tiệc đã sẵn mà không có khách, ông chủ đã cho mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt. Họ là thành phần bị xã hội không quan tâm, nhưng được mời vào dự tiệc lớn, thật là một may mắn cho họ. Trong Kinh Thánh, người nghèo tượng trưng cho những ai trông cây vào Thiên Chúa, đó là những người được Thiên Chúa bảo vệ : “Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Kẻ được Ta đoái nhìn : đó là người nghèo khổ” (Is 66,2).

Bữa tiệc Nước Thiên Chúa là hình ảnh Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Thiên Chúa. Đó không phải là phần thưởng cho những ai vỗ ngực tự hào về những công việc của bản thân, nhưng là phần thưởng cho người biết cậy trông vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến trần gian để mời con người đến dự tiệc Nước Thiên Chúa, phần của con người là chấp nhận hay từ chối bữa tiệc đó. Tiếc thay, thế giới ngày nay quay cuồng với nhiều bữa tiệc nhưng dường như tỏ ra thờ ơ đối với bữa tiệc quan trọng nhất là Nước Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn và những hành trang cần thiết cho lời ưng thuận để vào bữa tiệc Nước Thiên Chúa. Đó là lời đáp trả xin vâng với Thánh Ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng Bữa Tiệc Thánh Thể là sự cảm nếm trước của Bữa Tiệc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.