Thứ 3 Ngày 18 Mùa Vọng – Ngày 18/12/2018

Lời Chúa: Mt 1,18-25

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.

 


Suy niệm

TIN CHÚA GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ TRONG TINH THẦN VÂNG PHỤC

“Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1,20b-21).

Khi trình bày về gốc tích Chúa Giêsu, thánh Mátthêu không chỉ đưa ra một lời giải thích về nguồn gốc và sứ mạng của Người nhưng còn đưa các tín hữu đến chỗ tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

Trong bài Tin Mừng, Đấng Cứu Thế là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, là Đấng sẽ thực hiện việc giải thoát dân mà người ta mong đợi. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu con ông Giuse, con cháu vua Đavít. Người là vị vua mà tiên tri Giêrêmia loan báo, được Thiên Chúa sai đến trần gian ở với con người và để cứu độ con người. Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian để người bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành, người tội lỗi, người nghèo được tiếp nhận chứ không phải là bị loại trừ và chịu án phạt, Người phán dạy mọi sự, Người đã chết trên thập giá để làm của lễ đền tội thay cho dân, Người đã sống lại để mở ra cho nhân loại một niềm hy vọng về sự sống đời sau và để thực thi ý muốn của Thiên Chúa là cho con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài. Vì thế, Người là Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng.

Tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chúng ta được mời gọi bước theo Người để mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Trong khi những thử thách, hy sinh trong đời có thể là cớ vấp phạm thì đức tin được tỏ lộ trong hành động trung thành với luật của Chúa Kitô. Kinh nghiệm của các Tông đồ cho thấy, dù đã được đón nhận mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời nhưng để đi theo Đức Giêsu trong đức tin thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nay, chúng ta không phải đối diện với những bách hại đến mức mạng sống mình bị người ta tước đoạt cách bất công, nhưng lại có quá nhiều lý lẽ khiến chúng ta không thể chấp nhận vâng phục dù là điều nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày. Mỗi lần khước từ thi hành một trong những điều nhỏ nhất ấy, chúng ta không chỉ khước từ cơ hội hoàn thiện bản thân, nên giống Chúa Giêsu mà là khước từ chính ơn cứu độ Người ban cho chúng ta từng ngày. Do vậy, trong tâm tình của mùa Vọng, khi nhìn lại và suy niệm về quá trình Thiên Chúa chuẩn bị cho Con của Ngài đi vào lịch sử con người và trong khi trông đợi ngày Chúa trở lại, chúng ta được mời gọi sống tinh thần vâng phục cách triệt để trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi nên thánh của Chúa dành cho các môn đệ năm xưa nay lại không ngừng vang lên trên môi miệng tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài mời gọi chúng con là những Kitô hữu đang trong cuộc lữ hành trần thế phải nên thánh theo một phương thức thực tiễn, là sống triệt để các mối phúc Chúa đã ban cho chúng con làm bản Hiến Chương Nước Trời. Xin chúa ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm thực thi những đòi buộc của Tin Mừng với tinh thần cởi mở chân thành. Như thế, khi phải thi hành một nghĩa vụ, chúng con sẽ không bình luận, suy nghĩ và nhất là không thoái thác. Amen


Comments are closed.