Thứ 3 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 17/03/2020

Lời Chúa: Mt 18,21-35

Khi ấy, Phê-rô đến thưa cùng Chúa Giê-su rằng : “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không”. Chúa Giê-su đáp : “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng : “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng : “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng : “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi”. Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

THA THỨ ĐÒI THỨ THA

“Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Mang phận người, không ai là không mắc lầm lỗi. Do đó, ai cũng cần được tha thứ và ai cũng thấy nhẹ lòng khi có thể thứ tha. Tha thứ mang đến niềm vui và an bình trong lòng. Thế nhưng, trong giới hạn của con người, chúng ta vẫn lưỡng lự tha bao nhiêu là đủ và tha cho những ai.

Phê-rô hỏi Đức Giê-su: “ Phải tha thứ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?”. Tuy nhiên, sự giới hạn tha thứ nơi con người đã đụng đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và do đó, “không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha luôn. Bổn phận của người tha thứ là thế, còn với người được thứ tha thì sao. Thiên Chúa luôn tha thứ nhưng cũng đòi con người phải luôn biết tha thứ cho nhau. Đức Giê-su không chỉ dạy tha thứ nhưng còn sống sự tha thứ ấy trong cuộc đời Ngài. Ngài tha cho người phụ nữ ngoại tình, tha cho anh bất toại, tha cho người phụ nữ lấy thuốc thơm xức chân rồi lấy tóc lau… Đỉnh điểm của sự tha thứ thể hiện trong cuộc khổ nạn và trên thập giá: tha cho những kẻ phản bội, nhục mạ, đánh đập và giết mình. Đặc biệt, chính người hỏi Chúa hôm nay về sự tha thứ sẽ ba lần chối Chúa cũng sẽ được hưởng và cảm nghiệm sự tha thứ tuyệt diệu từ Thiên Chúa Tình Yêu.

Thế giới hôm nay vẫn còn chiến tranh và cuộc sống vẫn bất an bởi con người không thể tha thứ cho nhau. Sự gặm nhấm của cơn đau vì hận thù chỉ làm cho bản thân người có lỗi lẫn người bị xúc phạm luôn trong tình trạng giằng co đến khó chịu. Do đó, việc tha thứ trở nên không thể khi người ta vẫn còn nghĩ cách đáp trả đối phương. Điều ấy trong thực tế luôn làm cho mọi sự nên tệ hại và trầm trọng hơn. Phương thế cứu chữa là cố quên lỗi người và gẫm phận ta để có thể thứ tha. Tự con người khó có thể tha thứ, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa nhờ việc gắn bó với Lời Chúa trong suy gẫm và cầu nguyện, mọi sự đều có thể. Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải sẽ giúp hàn gắn mọi tương quan đổ vỡ của ta. Bởi ta không thể đến dâng lễ khi tâm hồn còn thù hận và cũng không thể lãnh Bí tích Hòa Giải khi vẫn chưa tha thứ cho tha nhân. Như thế, muốn được hiệp thông và hưởng sự tha thứ bởi Thiên Chúa, thì trước hết cần tha thứ và hiệp thông với tha nhân, vì “điều gì các ngươi làm cho những người anh em bé nhỏ của ta, là đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40)

Lời Kinh Lạy Cha chúng ta vẫn đọc hằng ngày để xin được như thế, nhưng liệu ta có ý thức điều ta xin và cố gắng sống điều đó. Tha thứ không hề dễ, nhưng là cách thức duy nhất để hóa giải mọi hận thù và mở ra cho ta và tha nhân một cơ hội làm mới lại tương quan. Tha thứ với Thiên Chúa không còn giới hạn trong quan điểm, cảm xúc và số lần nhưng trong tình yêu. Bởi “Thiên Chúa là Tình Yêu” và ai sống trong tình yêu, tức biết “tha thứ” thì người đó ở trong Thiên Chúa (x. 1Ga 4,16)

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết suy gẫm lời Kinh Chúa dạy“xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con” và cảm nghiệm sâu xa ân sủng tha thứ từ nơi Bí tích Hòa Giải để luôn biết sống sự tha thứ từng ngày trong cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.