Thứ 3 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 25/09/2018

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH ĐỨC TIN

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành.” (Lc 8, 21)

Khi nói đến gia đình chúng ta thường liên tưởng đến một mái ấm thân thương có cha mẹ và anh chị em ruột. Qua bài tin mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta biết ngoài gia đình huyết tộc, chúng ta còn có thêm một gia đình khác, đó là gia đình đức tin, gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Mối tương quan này đặt nền tảng trên chính Chúa Giêsu. Qua Người, chúng ta sẽ có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa Cha, vì “không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6); đồng thời chúng ta trở nên anh chị em với nhau, vì chúng ta con cùng một Cha trên trời. Như vậy, khi Chúa Giêsu nói “Ai là mẹ tôi? ai là anh em tôi?” (Mt 12,48), Người không có ý chối bỏ gia đình huyết thống của mình, nhưng muốn cho đám đông biết rằng: gia đình của Người không chỉ bao gồm “Mẹ và anh em của Người” (Lc 8, 20), nhưng là tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Người Kitô hữu chúng ta được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Chúng ta được mời gọi sống thân tình với Chúa và yêu thương anh chị em mình hơn. Lời Chúa hôm nay cũng là lời chất vấn lương tâm chúng ta. Chúng ta có sống đúng bổn phận của mình với Thiên Chúa không? Chúng ta có chú tâm lắng nghe Lời Chúa và thi hành với tâm tình con thảo không? Là anh chị em trong cùng một gia đình đức tin, chúng ta có ý loại trừ nhau hay đối xử thiếu chân thành và bác ái với nhau không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng ra mỗi khi chúng con nghe Lời Chúa, để cho Lời Chúa đi vào trong tâm hồn và trổ sinh hoa trái là những hành động, cử chỉ bác ái và yêu thương. Xin Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có được đức tin vững mạnh để chúng ta can đảm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.