Thứ 3 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 10/09/2019

Lời Chúa: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

 


Suy niệm

TÔNG ĐỒ, NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN GỌI VÀ SAI ĐI

“Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (Lc 6,13).

Ơn gọi Tông đồ là một huyền nhiệm và độc đáo. Huyền nhiệm vì xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa: “Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (Lc 6,12-13). Độc đáo vì vừa mang chiều kích cá vị: “phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22), vừa mang chiều kích cộng đoàn: “chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (Lc 6,13). Việc Chúa Giêsu lập nhóm Mười hai và gọi các ngài là Tông đồ nói lên một sự biến đổi huyền nhiệm. Thật vậy, các ngài vẫn là Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan…với đầy đủ những nét riêng của mỗi người, nhưng từ nay các ngài có chung một căn tính và một sứ vụ, đó là căn tính Tông đồ và sứ vụ được sai đi làm chứng cho Tin Mừng, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu: “như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

Là những người được kêu gọi ở với Chúa và được Người sai đi, chúng ta cần quy hướng về Chúa Giêsu như cội nguồn và kiểu mẫu. Vì thế, hành trình tu học nơi Chủng viện là biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng là nguồn, là mẫu thức và là mục tiêu mà người Chủng sinh hướng về. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của ơn gọi Tông đồ và muốn trở thành Tông đồ của Chúa, chúng ta phải tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Đấng đã gọi mình; đồng thời không ngừng cởi mở cõi lòng để được đào tào và tự đào tạo, trở nên trọn vẹn cho Chúa và cho sứ vụ khi Người tin tưởng trao ban.

Xin cho mỗi người chúng ta biết kết hợp mật thiết với Chúa và chia sẻ những thao thức của Chúa; ngõ hầu khi được biến đổi, chúng ta biết lên đường cùng Chúa, chung tay gánh vác sứ vụ mang tình yêu cứu độ đến cho muôn người. Amen.


Comments are closed.