Thứ 2 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 09/09/2019

Lời Chúa: Lc 6,6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

 


Suy niệm

VÌ TÌNH YÊU

“Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: ‘Ngươi hãy giơ tay ra’. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành” (Lc 6,10).

Do Thái giáo có vô số khoản luật. Ngoài luật của Thiên Chúa, còn thêm những khoản luật do con người đặt ra. Cuộc sống bao trùm và đè nặng bởi một khối luật. Luật trở thành gánh nặng và cách thi hành thì mang tính hình thức hơn là tâm tình. Luật để trừng phạt hơn là cứu chữa, để hủy diệt hơn là yêu thương. Người bại tay trong Tin Mừng đã chịu nhiều thiệt thòi về mọi mặt mà mấy ai thấu cảm. Anh mất đi một phần sức lực để nuôi sống bản thân. Cũng có thể nặng nề hơn là sự khô bại cả đời sống tinh thần vì sự khinh rẻ của người khác. Hôm nay anh gặp được chính Đấng anh mong chờ. Chắc hẳn anh vui mừng nhưng niềm vui đó bị dập tắt bởi những luật sĩ và biệt phái quá chi li trong việc giữ luật. Những người này “quan sát” xem Chúa Giêsu có “vi phạm” luật ngày Sabat hay không.

Phần mình, Chúa Giêsu cho thấy rằng cái cốt lõi của luật trên hết phải là luật bác ái – yêu thương. Yêu thương là cùng đích của mọi lề luật. Chúa đã đi bước trước để thực thi giới luật yêu thương ấy trước sự chứng kiến của đám đông khi chữa lành người bại tay. Giờ đây, với những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu là một người đi ngược lại lề luật, vi phạm luật ngày sabat. Nhưng Chúa cho họ biết rằng Người đến không để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật (x. Mt 5,17). Kiện toàn chính là mặc cho lề luật một tinh thần và ý nghĩa mới. Đó là luật của tình thương yêu. Không có yêu thương, lề luật chỉ còn là một cái xác không hồn, một vỏ bọc hình thức. Đối với họ, luật chỉ cho phép trong trường hợp nguy tử, còn với Chúa Giêsu: không làm điều lành là làm điều dữ, không chữa lành là giết chết. Như thế, kiện toàn luật ngày Sabat chính là biến ngày đó thành ngày tôn vinh Thiên Chúa, và không gì xứng hợp hơn để tôn vinh Thiên Chúa cho bằng tình yêu tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một con tim đủ rộng, đủ sâu để ôm lấy nỗi đau của tha nhân. Xin cho chúng con một tấm lòng biết xót thương để cảm thông, để lắng nghe, để sẻ chia với những người kém may mắn hơn chúng con. Từ đó, tha nhân nhận thấy tình yêu của Chúa quan phòng cuộc đời của họ mà an tâm vui sống trong niềm tín thác vào Chúa là nguồn tình yêu vô tận. Amen.


Comments are closed.