Thứ 3 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 20/08/2019

Lời Chúa: Mt 19,23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”

 


Suy niệm

CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời” (Mt 19,29).

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa lắng nghe có thể khiến ta dễ suy nghĩ rằng Đức Giêsu không thích người giàu. Chính Đức Giêsu khẳng định người giàu có khó vào Nước Trời, nên chúng ta có thể suy diễn thêm rằng là trên Nước Trời sẽ không có chỗ cho người giàu và thêm nữa, chúng ta tung hô, cổ súy cái nghèo. Thật ra, để hiểu đoạn Tin Mừng, chúng ta cần phải đặt đoạn Tin Mừng này trong ngữ cảnh của nó.

Thật ra, Đức Giêsu đã nói những lời này sau khi người thanh niên giàu có từ chối từ bỏ gia sản của mình để đón nhận sự sống đời đời. Anh là một người tốt lành, đạo đức và nhiệt thành. Đức Giêsu “đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (x. Mc 10,21), bởi sự nỗ lực của anh trong việc tuân giữ các lề luật và sự bén nhạy của anh khi đã nhận ra rằng cuộc sống hiện tại không thể giúp anh đạt được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã không ghét bỏ anh, không chê bai anh bởi anh là người giàu. Như thế, lời của Đức Giêsu “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời” là một lối nói nhấn mạnh sự thật rằng của cải vật chất có thể trở thành một sự cản trở lớn lao cho hành trình của người môn đệ Đức Kitô. Thế nên, chúng ta thấy Đức Giêsu đã hài lòng thế nào khi Phêrô thay các môn đệ tuyên bố: Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.

Tuy vậy, nếu chỉ “bỏ mọi sự”, chúng ta mới chỉ thấy nửa trái của con đường môn đệ. Nửa phải còn lại của con đường ấy, Đức Giêsu cũng đã nói cho chúng ta, qua đoạn Tin Mừng này và các bản văn Tin Mừng tương đương (x. Mc 10,17-22; x. Lc 18,18-23): “theo Thầy”. Lời Đức Giêsu bảo anh thanh niên bỏ mọi sự và theo Ngài (x. Mt 19,21) cũng được lặp lại khi Ngài nói với Phêrô và các Tông đồ: “Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời” (x. Mt 19,29). Theo Thầy, nghĩa là phải có khả năng vác lấy thập giá hằng ngày mà theo, cũng có nghĩa là phải có khả năng chịu đựng những vất vả, bắt bớ vì Danh Thầy. Như thế, lời Đức Giêsu nói với anh thanh niên giàu có và các Tông đồ âm vang lời công bố Hiến Chương Nước Trời: Nước Trời dành cho những kẻ có tâm hồn nghèo khó và những kẻ bị bách hại vì chính đạo (x. Mt 5,1-12). Như vậy, nghèo khó và bước theo Thầy chính là sự gồm tóm các mối phúc và là con đường của các môn đệ.

Khi nhìn thấy con đường mà Thầy Giêsu đã chỉ, chúng ta hẳn phải luôn tự hỏi, khi tự hào mình là người môn đệ trung thành của Thầy Giêsu, chúng ta có đang đi đúng trên con đường ấy? Chúng ta đang theo Thầy nhưng đã bỏ mọi sự chưa? Chúng ta bỏ mọi sự nhưng chúng ta có theo Thầy không? Thêm nữa, con đường ấy có thập giá không? Hay chỉ có hoa hồng và cảnh đẹp? Đây hẳn là cơ hội tốt để chúng ta nhìn lại chính mình.

Lạy Chúa, sau khi đã biết con đường Chúa chỉ dạy, xin cho chúng con luôn biết hy sinh và trung thành bước theo con đường ấy. Amen.


Comments are closed.