Thứ 3 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 07/07/2020

Lời Chúa: Mt 9,32-38

“Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: ‘Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!’ Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: ‘Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.’ Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.’”

 


Suy niệm

RAO GIẢNG VÀ CHỮA LÀNH

“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 9,35).

Khởi đi từ tình yêu, người yêu luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất và thổn thức cho đến khi thi hành được điều tốt đẹp đó cho người mình yêu. Cũng vậy, Vì yêu thương và mong muốn con người được cứu độ cho nên Thiên Chúa đã sai Người Con đến trần gian để rao giảng, chữa lành và cứu độ con người. Nói cách khác, rao giảng và chữa lành chính là sứ mạng của Đấng Messia – Đấng được xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành những ai đang phải chịu đau khổ, bệnh tật. Lời loan báo này đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu như Người đã tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Trong bài Tin Mừng, thánh Mathêu đã họa lại sứ mạng của Đức Giêsu là rao giảng và chữa lành. Việc rao giảng của Đức Giêsu diễn ra mỗi ngày (Mt 26,55), nơi các thành thị, làng mạc hay trong đền thờ và hội đường. Đức Giêsu rao giảng về Tin Mừng Nước Trời và mời gọi mọi người hãy ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng là Đức Giêsu để được Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp. Trong Nước Thiên Chúa, con người được giải thoát khỏi tội lỗi, đau khổ, sự chết và được hưởng sự sống vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Hơn nữa, cùng với lời rao giảng, Đức Giêsu đã chữa lành tất cả những ai đến với Người không chỉ là bệnh hoạn tật nguyền mà còn chữa lành họ khỏi sự giam hãm của tội lỗi. Việc Đức Giêsu làm các phép lạ chữa lành chứng minh rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện nơi chính Người.

Qua lời rao giảng và việc chữa lành của Đức Giêsu, Nước Thiên Chúa được chiếu sáng trước mặt mọi người và dành cho những ai đón nhận lời của Đức Giêsu: “Lời Chúa được ví như hạt giống gieo trong ruộng: ai nghe Lời Chúa với đức tin và gia nhập đàn chiên nhỏ của Đức Kitô, thì đã đón nhận chính Nước Người; rồi do sức của nó, hạt giống nẩy mầm và lớn lên cho tới mùa gặt” (Lumen Gentium số 5). Hơn nữa, chúng ta cũng mang lấy tâm tư của Đức Giêsu là chạnh lòng thương vì còn biết bao người chưa được nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Nước của Người. Từ đây, chúng ta trở thành lời rao giảng sống động về Thiên Chúa và Nước của Người cho người khác bằng đời sống đức tin và bác ái. Ngoài ra, chúng ta cũng là những phép lạ chữa lành của Đức Giêsu cho người khác khi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và thực hành Lời Chúa dạy để được Nước Trời là chính Chúa làm gia nghiệp. Xin cho cuộc sống của chúng con trở thành những sự chữa lãnh và lời rao giảng sống động để minh chứng về tình yêu bao la của Thiên Chúa.


Comments are closed.