Thứ 3 tuần 13 Thường Niên – Ngày 03/07/2018

Lời Chúa: Ga 20,24 - 29

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN

Chúa Giê-su nói với ông: “Tôma vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những người đã không thấy mà tin” (Ga 20,29b).

Đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các Tông đồ mà không có mặt Tôma. Khi ông trở về, các Tông đồ báo tin cho ông biết là Chúa đã phục sinh, nhưng ông không tin. Ông muốn có bằng chứng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25b). Tôma thuộc mẫu người đòi phải tai nghe, mắt thấy và niềm tin được đáp trả cần phải có điều kiện. Tình thương của Chúa Giêsu phục sinh vượt trên sự cứng cỏi của con người; Đấng Phục Sinh đã hiện ra và mời gọi ông: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” (Ga 20, 27a). Lúc này, ông chỉ còn có thể thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho Tôma cách thức đáp trả mới, sâu sắc và căn bản hơn: “Vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những người đã không thấy mà tin” (Ga 20,29b).

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng có những lúc giống như Tôma chỉ tin khi có đầy đủ bằng chứng. Chúng ta sẽ khó tin, nếu chúng ta không nhìn thấy những chứng cứ hợp lý. Chúng ta là những người đang trên cuộc lữ hành đức tin, cho nên không thiếu những thử thách, cám dỗ làm lung lay hay tàn lụi đức tin của ta vào Chúa. Chúng ta dễ dàng tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa khi mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, khi chúng ta cảm nhận sự được sự an ủi chở che của Chúa mà không bị thử thách. Nhưng chúng ta thường dễ thất vọng hay nghi ngờ khi chúng ta trải qua sự vắng bóng của Thiên Chúa, hay khi phải đối mặt với những thử thách dường như không thể vượt qua được. Những lúc như thế, lời Chúa Giêsu nhắn nhủ Tôma xưa cũng đang mời gọi chúng ta: “Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27b).

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa và vững tin rằng Ngài đang đồng hành, nâng đỡ và ban bình an cho chúng ta trong mọi biến cố buồn vui của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.