Thứ 2 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 02/07/2018

Lời Chúa: Mt 8,18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.


Suy niệm

Từ Bỏ Để Theo Chúa

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20).

Sau khi chứng kiến những phép lạ chữa lành cho người phong cùi, người đầy tớ của viên đại đội trưởng và mẹ vợ ông Phêrô, liền có hai người xin đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ Người. Lời thỉnh nguyện chân thành của cả hai muốn Chúa Giêsu chấp nhận, nhưng Người lại muốn nhường sự quyết định ấy cho các ông tự lựa chọn khi nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20).

Một con chồn mà không có cái hang ẩn nấp thì làm sao trốn tránh được trước sự tấn công của những con thú dữ khác. Một con chim mà không có tổ ấm thì làm sao sống sót trước bão táp phong ba. Một con người mà không có một mái ấm thì làm sao lớn lên và hoà nhập vào cuộc đời cách hoàn hảo.Thành thử, một cái hang đối với con chồn, một cái tổ với con chim và một chỗ gối đầu với con người là những nhu cầu tối thiểu. Nhưng, với Đức Giêsu, “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Phải chăng đó là một đòi hỏi quá đáng đánh mất tính nhân bản? Không phải thế! Chúa Giêsu muốn nói đến bản năng tự nhiên của con người thích tìm kiếm sự thoải mái mái và tiện nghi. Tuy nhiên, người môn đệ muốn theo Chúa phải từ bỏ những sở thích tự nhiên theo kiểu thế gian đó. Vì chúng là những thứ nặng nề và cồng kềnh cản bước người môn đệ đi theo Chúa.

Đã nhiều lần ta hứa bỏ nhiều thứ thuộc về thế gian để quyết tâm theo Chúa hơn. Chẳng hạn như trong nghi thức Rửa Tội, Thêm Sức, ta hứa từ bỏ ma quỷ và những việc làm của chúng nhưng dần dần ta lại quay đầu trở lại với các việc làm và những con đường ấy. Lời Chúa hôm nay, một lần nữa nhắc nhở chúng ta nhìn lại con người của mình để chúng ta quyết tâm làm mới lại mình bằng cách buông bỏ những gì làm cản đường ta đến với Chúa.

Lạy Chúa, sống giữa một xã hội ưa chuộng lối sống hưởng thụ và tiện nghi, xin cho chúng con luôn biết chăm chú dõi nhìn theo Chúa, biết từ bỏ những gì cản đường ngăn lối chúng con đến với Chúa. Amen.


Comments are closed.