Thứ 2 Tuần V Phục Sinh – Ngày 20/05/2019

Lời Chúa: Ga 14,21–26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

 


Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC Ở LẠI VỚI CHÚA

“Đức Giê-su đáp: ‘Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy’” (Ga 14,23).

Trước câu hỏi lớn về mục đích đời người “Ta sống ở đời này để làm gì?”, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta lời đáp: “Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa” .

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết điều kiện để được hiệp thông với Thiên Chúa, là tuân giữ luật Chúa “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Vậy ra, phương cách để đạt hạnh phúc đích thực, đạt được sự sống đời đời là tuân giữ luật Chúa. Thật vậy, vì không vâng lời Thiên Chúa mà ông bà nguyên tổ đã đánh mất hạnh phúc thủơ ban đầu, khiến cho con cháu trở thành tội nhân. Điều này được thánh Phaolô diễn tả trong thư Rôma như sau: “Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5,19). Câu hỏi được đặt ra ở đây: Nguyên do nào khiến ông bà không vâng lời Thiên Chúa? Thưa vì thiếu lòng tin vào kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho con người. Ông bà tin vào lời dụ dỗ của ma quỷ hơn là tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều người ngày nay, không muốn giữ luật Chúa hoặc giữ luật theo kiểu lách luật. Họ không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi các giới răn của Ngài. Họ giữ các giới răn Chúa truyền vì sợ dư luận hơn là vì yêu mến Chúa. Như thế, người ta không thể tuân giữ các giới răn và huấn lệnh Chúa truyền khi người ta chưa tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy xét lại mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa. Nếu ta xem Thiên Chúa là một quan tòa hà khắc, thì ta sẽ giữ luật vì sợ và theo kiểu lách luật. Còn nếu ta tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bản thân, ta sẽ tuân giữ các giới răn của Chúa trong tâm tình người con và bằng lòng mến. Bạn và tôi sẽ chọn cách nào? Xin lưu ý rằng, điều chúng ta chọn sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc đời đời của mỗi người.

Lạy Chúa! Con tin, nhưng xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con. Để nhờ tin vào Chúa mà con biết cách tuân giữ luật Chúa cho trọn và đạt được hạnh phúc đích thực của đời người. Amen.


Comments are closed.