Thứ 2 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 13/04/2020

Lời Chúa: Mt 28,8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng ‘Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông’. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do thái cho đến ngày nay.

 


Suy niệm

CHẠY VỀ BÁO TIN

“Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa” (Mt 28,8).

Hôm nay, hầu hết mọi người trong chúng ta đã thực hiện cuộc chạy về: chạy về nhà, chạy về chủng viện. Cuộc chạy về này của ta rất giống với hai cuộc chạy về báo tin của các phụ nữ và các người lính canh mồ trong Tin Mừng mà ta vừa nghe. Tuy nhiên, vì kết quả của hai cuộc chạy về ngày xưa rất khác nhau, nên có thể cuộc chạy về của ta ngày nay cũng khác nhau như vậy.

Các phụ nữ, sau khi được thiên thần nói cho biết Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết và nhận lãnh sứ mệnh báo tin Chúa Phục Sinh cho các môn đệ của Đức Giêsu, thì các bà đã hớn hở vui mừng chạy về báo tin. Với mục đích là chạy về báo tin Chúa Phục Sinh, và báo cho các môn đệ của Đức Giêsu, nên cuộc chạy về của các bà có kết quả không ngờ. Đó là các bà đã được chính Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra, các bà đã được lại gần Người, ôm lấy chân, bái lậy Người, các bà đã được nghe tiếng nói của Người, và được Người trao cho sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh.

Phần các người lính canh mồ, họ cũng được chứng kiến tận mắt sự kiện đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời hiện ra (x.Mt 28,2), và họ cũng đã chạy về báo tin. Nhưng mục đích chạy về của họ không phải để báo tin Chúa Phục Sinh mà để nói tất cả những chuyện đã xảy ra, và nói không phải cho các môn đệ của Đức Giêsu mà cho các thượng tế là những kẻ chủ ý gây nên cái chết của Đức Giêsu. Do đó, các người lính đã không gặp được Đức Giêsu Phục Sinh. Thay vào đó, họ đã được một số tiền lớn để làm một việc dối trá là nói sai sự thật về sự phục sinh của Đức Giêsu.

Còn cuộc chạy về của ta sáng nay thì sao? Ta đã chạy về và đã gặp được Đức Giêsu Phục Sinh, hay gặp được một cái gì khác ngoài Đức Giêsu Phục sinh? Thiết nghĩ là ta đã gặp được Đức Giêsu Phục Sinh. Vậy, cũng giống như các phụ nữ đã “khác” sau khi gặp được Đức Giêsu Phục Sinh, thì từ hôm nay, đời ta cũng phải khác. Khác, bởi vì Đức Giêsu Phục Sinh đã tha thứ mọi tội lỗi của ta, và Ngài đã chôn nó trong mồ. Nay Ngài muốn ta hãy quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước (x.Pl 3,13), phía gần sát Đức Giêsu, để Người biến đổi ta từng ngày cho nên giống Người.

Lạy Chúa Giêsu, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh năm nay, xin Chúa cho chúng được gặp Chúa thật sự, dù chỉ một lần trong đời, bởi vì chỉ khi nào gặp được Chúa thật sự, đời chúng con mới khác, mới thật sự biến đổi và đem Tin mừng đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.