Thứ 2 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 03/02/2020

Lời Chúa: Mc 5,1-20

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !” Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !” Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ. Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU VỊ THẦY THUỐC TUYỆT VỜI

“Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người thương anh như thế nào” (Mc 5,19).

Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn tỏ bày cho chúng ta thấy sứ vụ cứu độ của Người bằng cách tỏ uy quyền để chữa lành con người khỏi tội lỗi và sự chết của ma quỷ. Qua đó, chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy Người là vị thầy thuốc tuyệt vời thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa khi chữa lành cho một người bị thần ô uế ám tại vùng Ghê-ra-sa, nằm ở phía đông biển hồ Ghen-nê-xa-rét, vùng đất dân ngoại, vùng đất ô uế, nơi nuôi heo là thú vật ô uế đối với người Do-thái. Thánh Mác-cô cho chúng ta thấy sức mạnh, quyền năng và lòng xót thương của thầy thuốc Giêsu đã chiến thắng và giải thoát người thanh niên bao năm bị quỷ thần điều khiển, hành hạ khỏi sự giam hãm của chúng. Mang thân xác, hình hài con người nhưng anh bị dân làng, bà con lối xóm xa lánh, trốn chạy chỉ vì anh bị quỷ ám với một lối sinh hoạt khác người như sống trên núi đồi, nơi mồ mả, miệng la hét, lấy đá rạch mình và không gông cùm. Thầy thuốc Giêsu đã thấy và cảm thương về tình trạng khốn khổ thể xác và tinh thần của anh nên đã chữa lành và cho anh được tự do hòa nhập lại với cuộc sống dân làng. Chính hành động đi bước trước này đã đem lại hai thái độ đáp trả hoàn toàn khác nhau. Nếu như chàng thanh niên xin theo Chúa Giêsu sau khi được chữa lành thì trái lại, dân làng đã xin Người rời khỏi vùng đất của họ, vì họ thấy Người đến làm cho cuộc sống của họ không được yên ổn, làm thiệt hại tài sản vật chất của họ. Người thanh niên được giải thoát khỏi ma quỷ đã thành tâm, khiêm tốn đón nhận lòng xót thương của Chúa Giêsu, còn dân làng khép mình, đóng cửa và chối từ Đấng xót thương.

Thiên Chúa là vị thầy thuốc giàu lòng thương xót. Ngài thấu hiểu những nỗi khổ đau chúng ta phải gánh chịu và mong muốn giải thoát chúng ta. Chúa vẫn đứng đó mời gọi, mong chờ sự tự do đáp trả của mỗi người để có thể bước vào cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại, vẫn còn có những người khước từ lời mời gọi yêu thương của Chúa vì đắm chìm trong những đam mê, sợ hy sinh hoặc không thể từ bỏ cái tôi cũng như ý riêng của mình. Vì thế, đời sống đức tin của chúng ta bị chao đảo, khủng hoảng khi phải đối diện với những nghịch cảnh, bệnh tật, đau khổ, khó khăn và tội lỗi…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tình trạng tâm hồn thật đáng thương của mình để xin Chúa chữa lành và can đảm ra đi, rao truyền về tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho anh chị em đang sống xung quanh. Amen.


Comments are closed.