Thứ 2 Tuần 34 Thường Niên – Ngày 25/11/2019

Lời Chúa: Lc 9,23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.

 


Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”(Lc 9,23).

Ngày nay, khi đăng báo tuyển dụng một ai vào chức vụ nào đó, nhà tuyển dụng thường đưa ra các điều kiện cần thiết như phải có bằng cấp cao, phải có tay nghề giỏi, thậm chí còn phải có một ngoại hình tốt. Cũng thế, lời mời gọi đi theo và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu luôn đi kèm với những điều kiện không thể thiếu.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai điều kiện căn bản để trở thành môn đệ của Chúa: một là phải từ bỏ chính mình; hai là vác thập giá mình hằng ngày. Chính Chúa Giêsu là người tiên phong thực hiện điều Ngài truyền dạy. Ngài đã từ bỏ chính mình qua việc lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa Cha trong cuộc đời. Vốn dĩ là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị cao trọng đó, nhưng Ngài đã hoàn toàn từ bỏ vinh quang thần linh mà mặc lấy thân phận của một người nô lệ thấp hèn, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế (x.Pl 2,6-7). Hơn nữa, khi chọn sống thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chấp nhận vác lấy thập giá. Thập giá của Chúa chính là hạ mình và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá đời mình (x.Pl 2,8). Và chính cây thập giá mà Chúa chịu treo thân đã trở thành thánh giá, thành chiếc thang duy nhất để lên trời. Nói khác đi, ngoài thánh giá Chúa, không có chiếc thang nào khác dẫn đường về trời.

Các thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa cũng đã đi theo Chúa qua việc hy sinh từ bỏ chính mình và chấp nhận vác lấy thánh giá. Thay vì nghe lệnh vua quan mà chà đạp lên thập giá, các ngài đã chấp nhận ôm lấy thánh giá và vác đi, can đảm hy sinh quên mình đến độ chấp nhận cái chết để theo Chúa đến cùng. Ngày nay, không còn cảnh bách hại đạo đến độ phải đổ máu, nhưng vẫn còn đó những cách thức bách hại rất tinh vi và thâm hiểm khiến chúng ta không dám từ bỏ mình, không dám chấp nhận đau khổ và hy sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải can đảm chết đi mỗi ngày, nghĩa là dám bỏ đi những thói quen xấu, kiên quyết tránh xa dịp tội, siêng năng thực hành nhân đức và mau mắn thi hành thánh ý của Chúa, ngõ hầu mai ngày chúng ta cũng được hợp đoàn cùng các thánh tử đạo chiêm ngưỡng dung nhan vinh hiển của Chúa trên quê trời.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được ơn bền đỗ, biết kiên trung từ bỏ mình và vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa đến cùng.


Comments are closed.