Thứ 2 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 28/10/2019

Lời Chúa: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

 


Suy niệm

ĐỂ NÊN TÔNG ĐỒ CHÚA KITÔ

“Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ (Lc 6,12-13).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai Tông Đồ và đặt các Ngài làm nền tảng xây dựng Hội Thánh Chúa, trong đó có thánh Simon Nhiệt Thành và thánh Giuđa Tađêô mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Qua đó, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống theo mẫu gương Chúa Giêsu và hai thánh Tông Đồ biết nhiệt thành ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Theo truyền thống Kinh Thánh, “núi” là nơi thiêng thánh, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, nơi lập Giao ước, nơi mặc khải… Vì thế, Kinh Thánh đã nhiều lần cho chúng ta thấy Chúa Giêsu thường lên núi cầu nguyện để nhờ đó tìm thánh ý của Cha. Trong việc tuyển chọn mười hai Tông Đồ, Chúa Giêsu đã đi lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Điều đó cho thấy tính quan trọng và thiêng thánh trong việc lập nhóm Mười Hai. Sứ mạng của Chúa Giêsu trao lại cho nhóm Mười Hai có thành công hay không là tuỳ thuộc vào sự dấn thân của các ngài. Chính vì tầm quan trọng của nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã rất cẩn thận trong việc kêu gọi và huấn luyện các ngài thành Tông Đồ. Họ là những người được chính Chúa Giêsu mời gọi và ở lại với Người, được huấn luyện bằng lời giảng và gương sống của Người và được sai đi khắp nơi loan báo Tin Mừng của Người.

Trải qua hơn hai mươi thế kỷ, Tin Mừng Chúa Kitô do các Tông Đồ rao giảng đã được gieo vãi khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chưa nhận biết Chúa. Điều đó có nghĩa là Hội Thánh rất cần những người dấn thân vào sứ mạng Tông Đồ. Chúng ta là những người được Chúa mời gọi để trở thành tông đồ của Chúa. Vì những đòi hỏi của việc tông đồ, chúng ta cần phải được đào tạo và tự đào tạo cẩn thận để xứng đáng cho sứ vụ cao cả này. Chúng ta phải được học các môn học thánh cũng như các môn học khác cần thiết cho sứ vụ tương lai của mình. Bên cạnh đó, có một yếu tố không thể thiếu đối với những người bước vào đời sống tông đồ, một điều tối quan trọng và thiết yếu, đó là đời sống thánh thiện bởi vì ai rao giảng Thiên Chúa thì bản thân phải là người của Chúa. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chăm lo cầu nguyện để trước nhất thờ phượng Thiên Chúa là Cha, tiếp đến là có dịp tiếp xúc với Chúa để được đón nhận sức sống của Chúa và sau hết là để lãnh nhận ý Chúa trong mỗi công việc, nhất là những việc quan trọng. Noi gương các thánh Tông Đồ, chúng ta cũng xuống núi với Chúa, đến nơi sinh sống của những người đang vất vả vật lộn với những nhu cầu của đời sống hằng ngày để rao giảng Lời Chúa, đem niềm hạnh phúc, hy vọng và bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết siêng năng học hỏi Lời Chúa và yêu mến cầu nguyện để càng ngày càng thêm vững mạnh trong đức tin, trung thành trong việc dấn thân phục vụ Chúa và lan toả ánh sáng Tin Mừng đến khắp mọi nơi.


Comments are closed.