Thứ 2 Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 16/12/2019

Lời Chúa: Mt 21,23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

 


Suy niệm

TIN VÀO ĐẤNG CỨU THẾ

“Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? (Mt 21,25).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu cho chúng ta thấy sự cố chấp của các thượng tế và kỳ lão. Họ không tin và không nhìn nhận sự thật về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Mêsia. Vì thế, họ đã chất vấn về quyền bính của Ngài “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” (Mt 21,23b). Họ chất vấn về quyền của Chúa Giêsu, tức là quyền đuổi những người buôn bán, sau đó đã chữa bệnh và lại còn giảng dạy trong Đền thờ (x. Mt 21,12-14.23). Thực ra, họ hỏi như thế là để gài bẫy nhằm tìm cớ kết tội Ngài. Thế nhưng lòng dạ cố chấp của họ đã bị phơi bày sau khi Chúa Giêsu đặt lại vấn đề với họ về sứ vụ của Gioan Tẩy Giả: “Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” (Mt 21,25). Vì thiếu thiện chí và thiếu khiêm nhường, các thượng tế và kỳ lão đã không nhìn nhận sự thật về Gioan Tẩy Giả. Vì thế họ trả lời: “Chúng tôi không biết” (Mt 21,27a). Bởi vì họ đã không tin Gioan Tẩy Giả là một tiên tri của Thiên Chúa và sứ vụ của ông chuẩn bị cho sứ mệnh của Chúa Giêsu, nên họ cũng chưa sẵn sàng để nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế mà Gioan đã loan báo.

Từ kinh nghiệm về thái độ cố chấp của các thượng tế và kì lão, chúng ta cũng hãy tự hỏi lòng mình: Tôi có thực sự tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế không? Tôi có đang mở lòng để đón nhận Ngài và ơn cứu độ của Ngài không? Có điều gì còn đang ngăn cản việc tôi tin vào Ngài không? Trong tâm tình mùa Vọng, lời Chúa hôm nay thức tỉnh và mời gọi chúng ta tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế mà muôn dân mong đợi. Ngài đã đến cách đây hơn 2000 năm. Ngài đang đến trong tâm hồn chúng ta mỗi ngày qua lời của Ngài và các bí tích. Ngài cũng sẽ đến trong vinh quang vào lúc tận thế hay ngày cánh chung. Nhưng làm sao để chúng ta có thể tin vào Ngài và để cho quyền năng của Ngài thực hiện trên cuộc đời chúng ta? Chúng ta cần có một tấm lòng khiêm nhường. Và để có được điều đó, chúng ta được mời gọi học gương khiêm nhường của Gioan Tẩy Giả, của Đức Maria, và nhất là của Chúa Giêsu như chính Ngài đã mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có được một đức tin mạnh mẽ vào Chúa, để nhờ đó chúng con thao thức đón tiếp Chúa trong hiện tại, và tỉnh thức chờ Chúa đến trong giờ sau hết của cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.