Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A – Ngày 15/12/2019

Lời Chúa: Mt 11,2-11

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

 


Suy niệm

KIÊN VỮNG ĐÓN CHỜ ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐANG ĐẾN GẦN

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11,3).

Lời Chúa Chúa nhật thứ I Mùa Vọng mời gọi chúng ta: “Hãy tỉnh thức” (Mt 24,44). Lời Chúa Chúa nhật thứ II Mùa Vọng, qua tiếng hô lớn của Gioan Tẩy Giả vang vọng, mời gọi chúng ta: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” (Mt 3,2). Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật thứ III Mùa Vọng hôm nay mời gọi chúng ta kiên trì và vững tin vào Đấng Cứu Độ đang đến trong sự hân hoan vui mừng.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, là người loan tin cuối cùng của dân Israel, là một nhân vật có vai trò đặc biệt trong việc chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng sinh đến với nhân loại: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đi” (Mt 11,10). Như mọi người đương thời khác, Gioan Tẩy Giả cũng nôn nóng chờ Đấng Mêsia đến. Tuy Gioan cho rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, nhưng Gioan thấy Đức Giêsu có lối sống khác hẳn với những gì ông rao giảng là một vị Thẩm phán nghiêm minh, trừng trị những người gian ác. Trái lại, Đức Giêsu thân thiện gần gũi với mọi người, thậm chí còn đồng bàn với người tội lỗi, và điều lạ dùng nhất là không đòi tước hiệu Mêsia cũng như không tìm kiếm uy quyền cho mình. Chính vì thế, Gioan tỏ ra bối rối, hoang mang nên sai môn đồ đến hỏi Đức Giêsu: Thầy có phải là Đấng phải đến chăng? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp nhưng Ngài bảo các môn đồ của Gioan về thuật lại cho thầy họ tất cả những điều họ thấy Ngài làm: những kẻ bệnh hoạn tật nguyền được cứu chữa và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo. Những việc Đức Giêsu làm đã được tiên tri Isaia mô tả trong bài đọc một về Đấng Mêsia Tôi Tớ. Như thế, một cách gián tiếp, Đức Giêsu đã trả lời cho Gioan biết rằng Ngài chính là Đấng Mêsia. Đấng Mêsia đến trần gian không phải để lên án, trừng trị mà để cứu thoát, chữa lành và tha thứ cho mọi người.

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng và thực hành những điều Chúa dạy để đón chờ Chúa đến. Với lòng cảm tạ biết ơn về mọi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban, chúng ta hãy sống kiên trì, phó thác vào Chúa trước những khó khăn, đau khổ và yếu đuối của phận người. Hơn nữa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi làm tiền hô của Đức Kitô đối với con người hôm nay, nhất là những anh chị em đang đau khổ, bệnh tật, cô đơn và bị bỏ rơi bằng kinh nguyện, hy sinh, quan tâm giúp đỡ và việc lành, nhờ đó nhận ra niềm vui Đấng Cứu Độ giáng sinh trong chính cuộc đời mình.

Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho tất cả chúng con một lòng tin kiên vững để vui mừng đón chờ Chúa đến mà thưa lên: “Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con”.


Comments are closed.