Thứ 2 Tuần 26 Thường Niên – Ngày 30/09/2019

Lời Chúa: Lc 9,46–50

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

 


Suy niệm

LỘI NGƯỢC DÒNG ĐỜI CÙNG THẦY GIÊSU

“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất” (Lc 9,48).

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình có quyền cao chức trọng trong xã hội. Nhờ đó, họ có thể được mọi người tôn trọng và có quyền sai khiến người khác. Thế nhưng, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho các môn đệ của Ngài một con đường đi ngược với dòng đời. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất” (Lc 9,48).

Trong đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài biết tinh thần Nước Chúa ngược với tinh thần thế tục: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,26-27). Chúa Giêsu không chỉ dạy suông mà chính Chúa đã sống sự nghịch lý đó. Ngài là vị Thiên Chúa vốn giàu sang lại trở nên nghèo khó. Ngài vốn toàn năng và vô biên cả đất trời không chứa nổi nhưng lại trở thành hiện hữu nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài là Thầy và là Chúa nhưng lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá để thi hành ý muốn của Chúa Cha, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ (x. 1Cr 1,23). Chúng ta thấy rõ sự khiêm hạ của Đức Giêsu nơi bài ca của thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2,7-9).

Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Giêsu trên con đường đi ngược dòng đời. Để noi gương Thầy Chí Thánh, chúng ta cần phải biết xoá mình đi, từ bỏ những ham muốn ích kỷ, từ bỏ những đặc quyền đặc lợi, cậy dựa vào chức vụ, địa vị, quyền hành để khiêm tốn phục vụ Chúa đang hiện diện nơi tha nhân. Hơn nữa, là người chủng sinh, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu là Đầu, là Mục tử và là Đấng đã tự nguyện trở nên bé nhỏ, khiêm hạ để cứu độ mọi người mọi thời. Vì vậy, nhìn vào Chúa Giêsu, người chủng sinh được mời gọi dấn thân trọn vẹn mỗi ngày một hơn, cắt tỉa những gì rườm rà, cản vướng bước chân của người môn đệ theo Chúa, thanh tẩy tinh thần thế tục đang tiềm tàng nơi cách sống và nếp nghĩ của mình để trở thành: “vật phàm hèn, cùng là không trước mặt Chúa”. Hành trình lội ngược dòng của người chủng sinh sẽ đơn độc, nhàm chán và không mục đích nếu chúng ta không biết bám cậy vào Chúa, không dám đặt niềm tin vào Chúa. Cuộc hành trình sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta muốn làm người cao trọng nhất. Nhưng sẽ hạnh phúc thay nếu chúng ta muốn là người bé nhất chỉ vì Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ nhất vì tôi và vì mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết can đảm cùng Chúa lội ngược dòng đời, để Chúa huấn luyện chúng con nên những con người thuộc về Chúa, những tâm hồn thơ ấu của Chúa và những người con bé nhỏ trong Đấng đã trở nên bé nhỏ vì chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể yêu mến và phục vụ Chúa trong mọi người. Amen.


Comments are closed.