Thứ 2 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 17/09/2018

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông.

Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi: làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

“Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi.” (Lc 7, 6)

Sức mạnh của lòng tin là sự khiêm nhường phó thác vào Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay, viên sĩ quan ngoại giáo được Chúa khen ngợi về lòng tin mạnh mẽ. Đây là một điển hình về lòng khiêm nhường. Lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan thể hiện rõ ràng qua những cử chỉ khiêm nhường của ông. Nói cách khác, nhờ sự khiêm nhường mà lòng tin mạnh mẽ của ông được thể hiện. Ngay từ đầu, ông đã có lòng tin vào Đức Giêsu khi nghe biết về một con người đầy nhân nghĩa, quyền năng và làm nhiều phép lạ. Với tình thương cho người đầy tớ đang bệnh gần chết, ông đã không ngần ngại quyết định “hạ mình” xin Đức Giêsu chữa bệnh. Sự khiêm nhường của ông còn rõ ràng hơn khi ông nghĩ mình không xứng để đến gặp Đức Giêsu, nên ông đã cho người tới xin Đức Giêsu thay mình. Cử chỉ tiếp theo lại đưa lòng khiêm nhường của viên sĩ quan tăng thêm một cấp độ mới khi ông hay biết Đức Giêsu đích thân tới nhà ông. Vì biết luật Do Thái, ông đã ngay lập tức nhờ người thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi… chỉ xin Thầy phán một lời”. Ông tin mạnh mẽ rằng chỉ một lời Đức Giêsu phán cũng đủ làm cho đầy tớ ông khỏe lại dù Ngài không cần vào nhà ông. Ông thành thật dùng từ “không đáng” một cách mạnh dạn trước mặt mọi người, không bao che giấu diếm. Vì thế Đức Giêsu ban cho ông được như ý ông xin.

Lòng khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức. Không có nhiêm nhường, con người sẽ không biết giới hạn của mình, không biết mình ở vị trí nào và có vai trò gì trong chương trình của Thiên Chúa. Lòng khiêm nhường còn là cầu nối tuyệt vời với Thiên Chúa và mọi người. Chính Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy học với Người vì Người “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29), và khi sống khiêm nhường ta sẽ được mối phúc mà Chúa hứa ban: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5, 4).

Sự khiêm nhường và lòng yêu thương của viên sĩ quan là mẫu gương cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Ông không ngại hạ mình trước Chúa để xin Người chữa lành bệnh của đầy tớ ông. Chúng ta cũng hãy biết hạ mình trước Mầu nhiệm Thánh Thể Chúa, khiêm nhường lắng nghe và thi hành Lời Chúa, kiểm điểm ngày sống, tập sống khiêm nhường từ lời nói đến hành động và biết quan tâm đến nỗi đau khổ của những người xung quanh, nhờ đó, chúng ta có thể giúp mọi người nhận ra Chúa trong chính đời sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không từ chối bất cứ ai vững lòng khiêm nhường phó thác vào Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào sức mạnh của lời Chúa, để chúng con trân trọng, yêu mến và quyết tâm thực hành lời Chúa, lời yêu thương, trong mỗi ngày sống của chúng con. Amen.


Comments are closed.