Thứ 2 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 10/09/2018

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

 


Suy niệm

SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT

“Đức Giê-su nói với họ : ‘Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?’ ” (Lc 6, 9)

Với người Do Thái, nhất là phái Pha-ri-sêu, luật ngày Sa-bát không thể vi phạm. Ý nghĩa nguyên thủy của ngày Sa-bat là để thờ phượng Chúa, nghỉ ngơi và đoàn tụ gia đình. Nhưng ý nghĩa đó dần mất đi. Bộ luật Do Thái quy định rất cụ thể và rõ ràng về Ngày Sa-bat, nhưng thiếu đi ý nghĩa đích thực của ngày này. Vì thế, họ dễ phạm sai lầm giữ luật cách hình thức. Họ chỉ còn giữ luật vì luật.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã dạy cho những Kinh sư và Pha-ri-sêu biết tinh thần của Luật. Người hỏi họ : “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6,9) Người dạy họ không bằng việc trả lời câu hỏi, nhưng bằng việc chữa lành người bị bại tay. Chúa Giê-su là Thầy nhân lành, đã đưa luật về đúng với ý nghĩa của luật. Người đã kiện toàn luật Môi-sê bằng luật yêu thương. Với Người, ngày Sa-bát nhằm tôn vinh Thiên Chúa, không gì xứng hợp hơn để thực hiện nghĩa vụ này bằng việc thể hiện tình thương với tha nhân: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người” (Mc 2,27a).

Với người Công Giáo, Chúa Nhật là “Ngày Của Chúa”. Tuy vậy, nhiều Kitô hữu chỉ giữ đạo ở hình thức mà thiếu đi tâm tình yêu mến Chúa. Nhiều người dự lễ ngày Chúa Nhật vì sợ phạm luật; họ tham dự Thánh lễ ngoài nhà thờ, ngồi ngoài đường,…. Thánh lễ Chúa Nhật trở nên gánh nặng. Kitô hữu phải hiểu ý nghĩa đích thực của Ngày Chúa Nhật: ngày của niềm vui, sự hiệp thông và bác ái. Ngày Chúa Nhật, Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng, Đấng ban ơn cứu độ qua sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày đoàn tụ các tín hữu chung quanh vị chủ chăn, cùng nhau dâng lễ tế ca tụng Chúa, dâng Chúa những mệt nhọc, khó khăn trong đời sống để nhận lãnh ơn huệ Ngài ban.

Mỗi người Kitô hữu cần ý thức rằng ngày Chúa Nhật nhằm thờ phượng Chúa và giúp ích cho con người. Ngoài Thánh lễ, học hỏi giáo lý, suy niệm Lời Chúa, chúng ta hãy dành thời gian cho người khác bằng việc họp mặt gia đình, thăm hỏi bà con làng xóm, chia sẻ với người sầu buồn, viếng thăm những người ốm đau,…Qua những việc lành, giúp đỡ người khác chúng ta thể hiện được tinh thần của người tín hữu, mang Chúa đến với mọi người.

Lạy Chúa, con người ngày nay đang dần quên đi giá trị và ý nghĩa của Ngày Chúa Nhật, quên đi bài học yêu thương của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con giữ luật Ngày Chúa Nhật một cách máy móc, nhưng với lòng nhiệt thành và tình yêu. Amen.


Comments are closed.