Thứ 2 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 27/08/2018

Lời Chúa: Mt 23,13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

 


Suy niệm

Sống Chân Thành

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23,13).

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su mạnh mẽ công kích thói giả hình của những người Pharisiêu và Kinh sư. Họ không muốn vào Nước Trời mà còn cản người khác vào. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, còn giả bộ đọc kinh lâu giờ. Họ là những người lãnh đạo tinh thần mù quáng, hướng dẫn người khác theo ý mình, mà không phân biệt được các giá trị ưu tiên trong đời sống tôn giáo. Trong vai trò lãnh đạo và được trao nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn, thay vì đưa người khác đến ơn cứu độ, họ lại dẫn người khác đi xa đường cứu độ bằng thói giữ luật vụ hình thức, không hề chú ý đến đức ái và tinh thần phục vụ tha nhân. Chứng kiến những việc họ làm, Đức Giê-su nói rõ cho họ biết và mời gọi họ ăn năn sám hối, trở về, bằng không họ sẽ phải lãnh lấy hậu quả do chính việc họ đã làm.

Câu chuyện về những người Pharisêu tưởng chừng chỉ xảy ra thời Đức Giê-su, nhưng vẫn còn tái diễn thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Là những Ki-tô hữu nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta mang trong mình sứ mạng Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế. Xét về trách nhiệm và vị thế, chúng ta cũng là những người dẫn đường cho người khác. Là cha mẹ, chúng ta có bổn phận hướng dẫn con cái đến với sự thật và chân lý bằng đời sống. Là người thầy, chúng ta có nhiệm vụ hướng dẫn học trò của mình đi trên đường ngay nẻo chính. Là bạn hữu, chúng ta đồng hành và dìu người khác đến gặp Thiên Chúa. Thế nhưng, cuộc sống của chúng ta nhiều khi chưa thật sự trở nên như thế. Thay vào đó, lối sống giả hình và thiếu gương sáng lại đưa người khác xuống vực sâu vì “mù mà lại dẫn mù, cả hai cùng lăn cù xuống hố” (Mt 15,14). Cũng có những người trong chúng ta thay vì sống theo những gì Chúa dạy để thu hút người khác đến với Chúa, thì chúng ta lại tìm mọi cách để đưa người khác đến với mình!

Một lối sống chân thành và đầy yêu thương như Đức Giê-su luôn là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta. Chúa đến trần gian để yêu thương và đưa con người đến nguồn ơn cứu độ. Người còn trao hiến mình Người để nên mẫu gương phục vụ, hiến thân, tha thứ và ban ơn cứu độ cho muôn người.

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con mỗi ngày đi trong ánh sáng của Chúa. Theo Chúa, đời sống chúng con sẽ được biến đổi. Học cùng Chúa, chúng con sẽ biết sống chân thành và yêu thương những người xung quanh. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và dám đi theo Chúa đến cùng, để đến được bến bờ cứu độ và yêu thương mà Chúa dành cho chúng con. Amen.


Comments are closed.