Thứ 2 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 10/12/2018

Lời Chúa: Lc 5,17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

 


Suy niệm

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

“Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người” (Lc 5,18).

Tiên tri Isaia đã tiên báo về việc Thiên Chúa sẽ đến và giải thoát dân Người: “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi” (Is 35,6). Trong ngày ấy, mắt người mù sẽ sáng lên, tai người điếc sẽ mở ra, người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được. Lời tiên báo này đã được Chúa Giêsu thực hiện khi đến thế gian để đem Tin Mừng giải thoát mọi người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để được tha thứ và chữa lành.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bại liệt. Người bại liệt này được những người khác mang đến với Chúa Giêsu. Những người này đã không dừng lại trước đám đông, cũng không sợ Chúa trách mắng khi đưa người bại liệt từ mái nhà xuống. Điều gì đã khiến họ hành động như thế? Họ đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Họ hy vọng người bại liệt sẽ được Chúa chữa lành. Chúa Giêsu đã thấy tất cả. Chúa thấy đau khổ của người bại liệt phải chịu, thấy hành động và tình yêu họ dành cho người bại liệt, nhất là thấy niềm hy vọng mà họ đặt vào Chúa. Chúa đã làm phép lạ trước khi họ cầu xin. “Thấy lòng tin của họ, Người nói: ‘Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!’”. Theo quan niệm Do Thái giáo, Chúa tha tội cho người bại liệt nghĩa là tha hình phạt do tội gây ra cho anh là chứng bại liệt. Như vậy, Chúa chữa lành cả thân xác và linh hồn của anh.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta đến với Người. Chúa biết những đau khổ trong tâm hồn và thân xác của chúng ta. Chúa không trách phạt nhưng chờ đợi để chữa lành những đau khổ ấy vì Người luôn cảm thông với những tâm hồn tan nát dày vò. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng một tâm hồn chân thành đơn sơ và đầy tin tưởng. Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều vượt ngoài điều mà chúng ta xin Chúa.

Lạy Chúa, Chúa không ngừng yêu thương và tha thứ cho chúng con, xin Chúa giúp chúng con biết đến với Chúa để đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Chúa qua việc sốt sắng tham dự thánh lễ, siêng năng rước Chúa và mau mắn lãnh nhận bí tích Giao hoà. Nhờ đó, chúng con được sống mãi trong tình yêu của Chúa. Amen.


Comments are closed.