Thứ 2 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 12/08/2019

Lời Chúa: Mt 17,22-27

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.” Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Đòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU KITÔ – CON THIÊN CHÚA

“Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: ‘Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?’ Ông nói: ‘Có chớ’. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: ‘Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?’” (Mt 17,24-25).

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay có bố cục gồm hai phần chính: phần đầu là lời tiên báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc Thương khó gần đến và phần còn lại là vấn đề nộp thuế Đền thờ theo luật Do Thái. Trích đoạn này còn có bối cảnh nằm sau biến cố Chúa Giêsu hiển dung cho các môn đệ trên núi Tabo, khi căn tính của Người được mặc khải theo lời Chúa Cha tuyên phán: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Lời tuyên phán này nói lên sứ điệp quan trọng đã được đề cập trong phần đầu của sách Tin Mừng: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa (x. Mt 3,17). Cho dẫu ngay cả các môn đệ chưa hiểu và người Do Thái không tin mặc khải lớn lao này, Chúa Giêsu vẫn luôn ý thức cách rõ ràng Người là Con Thiên Chúa khi không ngừng tỏ mình qua lời rao giảng, các phép lạ và nhất là qua cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển.

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Capharnaum thuộc miền Galilê thì gặp những người thu thuế ‘đền thờ’. Đây là khoản thuế có giá trị hai quan tiền mà mỗi đàn ông Do Thái, từ hai mươi tuổi trở lên, phải nộp hằng năm để dùng vào việc chi tiêu trong Đền thờ. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang được nhiều người biết đến nên người Do Thái muốn xem Người có nộp thuế ‘đền thờ’ không ? Họ chẳng hỏi trực tiếp Chúa Giêsu nhưng lại đặt vấn đề này với ông Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?”(Mt 17,24). Ông Phêrô đáp ngay rằng: “Có chứ” (Mt 17,25a). Phêrô nghĩ rằng Thầy mình là người Do Thái, sinh trưởng trong đất nước Do Thái nên việc nộp thuế là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, khi về đến nhà, Chúa Giêsu đã hỏi đón ông và gợi mở cho ông về thiên tính của Người: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” (Mt 17, 25b). Phêrô đáp rằng: “Đòi người ngoài” (Mt 17,26a). Còn Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm…” (Mt 17,26b-27a). Đức Giêsu muốn khẳng định Người là Con Thiên Chúa, là chủ nhân đích thực của Đền thờ, nên không cần nộp thuế cho Đền thờ vốn là nơi Thiên Chúa ngự trị; đồng thời, Người cũng muốn dạy cho các môn đệ cư xử với Thiên Chúa như với một người cha của họ, là Đấng ngự trên trời và luôn trung tín với con cái mình mà chẳng hề đòi buộc phải nộp thuế.

Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho Phêrô năm xưa cũng là lời chất vấn Người dành cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta có xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hay không? Thực vậy, nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con Thiên Chúa (x. 1 Ga 3,1), được thông phần bản tính Thiên Chúa (x. 2 Pr 1,4), được trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và trở nên anh em với nhau (x. GLHTCG 1213). Tuy nhiên, chúng ta hãy thử tự chất vấn lương tâm của mình xem liệu chúng ta đã thực sự là con Thiên Chúa, nghĩa là thuộc trọn về Người hay chưa? Mặc dù mang danh hiệu Kitô hữu nhưng những lời nói và hành động của chúng ta vẫn chưa cho thấy chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Chúng ta chưa thực sự là những chứng nhân của Chúa trong cuộc đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con không chỉ xác tín mặc khải lớn lao Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng còn ý thức bản thân mình là con Thiên Chúa, bằng việc luôn lắng nghe và thực thi những lời Chúa truyền dạy, ngõ hầu trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa giữa cuộc đời trần thế hôm nay.


Comments are closed.