Thứ 2 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 16/07/2018 – Lễ Đức Mẹ Carmêlô

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH CHÚA GIÊSU

Ai thi hành ý của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.
(Mt 12, 50)

Con người luôn cần đến tương quan giữa người với người. Tương quan khăng khít, gần gũi nhất là giữa những người trong cùng một gia đình. Hơn nữa, mỗi người trong gia đình còn phải hướng đến mối tương quan cao trọng hơn, là tương quan với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, vì mỗi người không chỉ thuộc về gia đình trần thế mà còn thuộc về gia đình Chúa Giêsu. Chỉ khi nào thuộc về gia đình Chúa Giêsu, con người mới có điều kiện đạt đến sự tốt lành trọn hảo.

Gia đình bình thường được xây dựng trên mối quan hệ huyết thống, còn gia đình Chúa Giêsu được hình thành bằng giá máu của Người. Nhờ máu của Chúa Giêsu đổ ra, con người được tái sinh trong ơn thánh Chúa, được trở nên những chi thể trong thân thể Hội thánh có Đức Giêsu Kitô là Đầu. Nếu gia đình trần thế có chung một nguồn kinh tế, cùng sống dưới mái nhà thì gia đình Chúa Giêsu luôn có Chúa là gia nghiệp và quy hướng về quê trời. Như vậy, để thuộc về gia đình Chúa Giêsu, mỗi người phải lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đem ra thi hành như Chúa Giêsu đã nói: “Ai thi hành ý của Thiên Chúa Cha người ấy là mẹ tôi, là anh chị em tôi”. Có lần, một người thưa với Chúa Giêsu: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm thì Người đáp: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa (x. Lc 11, 27-28).

Những người lắng nghe và thi hành Lời Thiên Chúa được Chúa Giêsu ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa bão táp ập vào, nhà ấy vẫn không sụp đổ (x. Mt 7, 24-25). Người ấy còn giống như người gieo giống gieo hạt giống vào đất tốt, hạt sẽ sinh hoa kết quả dồi dào (x. Mc 4, 20).

Lời nói của Chúa Giêsu vẫn vang vọng và thúc giục chúng ta ngày nay. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó không phải là điều kiện đủ để chúng ta thuộc về gia đình Chúa Giêsu. Bí tích Rửa tội được ví như chiếc chìa khóa mở vào ngôi nhà Thiên Chúa. Để thực sự trở thành thành viên, chúng ta phải mau mắn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thi hành.

Một trong những dịp để nghe Lời Chúa là tham dự Thánh lễ. Trong Thánh lễ, Chúa ngỏ lời với mỗi người chúng ta qua Bàn tiệc Lời Chúa và Lời Chúa giúp chúng ta sống đúng bổn phận là con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lắng nghe và mau mắn thi hành Lời Chúa, để chúng con sống xứng đáng là con cái trong gia đình của Chúa. Amen.


Comments are closed.