Chúa Nhật 15 Thường Niên – Ngày 15/07/2018

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 


Suy niệm

RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG CỨU ĐỘ

“Người gọi nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một” (Mc 6,7)

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã tuyển chọn “những kẻ Người muốn” (Mc 3,13) và thiết lập nhóm Mười Hai, để họ “ở lại” ( Ga 1,39) và chia sẻ sứ mạng với Người (Mc 3,13-19). Điều này cho thấy trước khi các Tông đồ được sai đi, họ phải ở lại, cùng chia sẻ nếp sống, những thao thức của Thầy Giêsu, nhất là được Người dạy dỗ và huấn luyện. Hôm nay Người sai các môn đệ đi rao giảng: “Người gọi nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một” (Mc 6,7).

Các môn đệ lên đường theo lệnh truyền Chúa Giêsu với một đòi hỏi gắt gao: không lương thực, không tiền bạc, không mang thêm chiếc áo thứ hai, không bao bị, ngoại trừ hai vật dụng cần thiết là cây gậy và đôi dép (x. Mc 6,8-9). Hành trang của họ là lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Chúa Giêsu muốn cho họ thấy sự thành công trong hoạt động tông đồ không do tài lực của con người nhưng do quyền năng Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su hoạt động qua chính con người của họ. Dù cho họ là những người người bình dân, ít học, khả năng giới hạn, … Chúa vẫn có thể làm cho họ đạt được những thành quả tuyệt vời: “Xua trừ nhiều ma quỷ, chữa lành nhiều bệnh nhân, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”(Mc 6,13).

Từ việc Chúa Giêsu gọi và sai mười hai Tông đồ đi truyền giáo, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra sự chia sẻ trách vụ cứu thế của Chúa Giêsu cho Các Tông đồ. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Thân Mình Chúa Giêsu và được thông dự vào sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế của Người. Từ đó, Chúa Giêsu muốn tiếp tục sứ mệnh rao giảng qua môi miệng, đôi tay, trái tim của chúng ta. Thế nên, chúng ta phải cùng hoạt động với Chúa Giêsu và để Người sử dụng chúng ta như chi thể của Người mà tiếp nối sứ mạng loan Tin Mừng và đem ơn cứu độ cho toàn thế giới. Khi chúng ta biết phó thác mọi sự nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu qua con người mỏng giòn yếu đuối của chúng ta. Dù ra đi và trở về với thành công hay thất bại, chúng ta cũng không phải mặc cảm buồn sầu, nếu biết phó thác mọi sự cho Chúa. Điều bận tâm duy nhất của chúng ta là thực hiện tất cả lòng nhiệt thành mến yêu điều Chúa muốn.

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37). Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhận ra sứ mạng cao quý của mình, và mau mắn ra đi rao truyền Tin Mừng cho mọi người ngay trong cuộc sống thường ngày. Ước gì chúng con luôn biết phó thác và tin tưởng vào Chúa như các tông đồ năm xưa, bằng quyết tâm sống Lời Chúa dạy và thực hành đúng sứ mạng Chúa truyền ban. Amen.


Comments are closed.