Thứ 2 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 15/07/2019

Lời Chúa: Mt 10,34-11,1

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

 


Suy niệm

YÊU CHÚA HƠN TẤT CẢ

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37).

Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu về sứ vụ truyền giáo. Trong phần kết thúc này, Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ phải dứt khoát lựa chọn, phải từ bỏ chính mình, phải từ bỏ cả những mối liên hệ, thậm chí cả những tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh chị em, con cái … để theo Ngài và thi hành sứ vụ Ngài trao. Ở đây, Chúa Giêsu không có ý bảo các Tông Đồ coi thường việc yêu mến cha mẹ, anh chị em, vợ con của các ông nhưng Chúa chỉ cho các ông thấy thứ tự ưu tiên trong việc yêu mến. Tình yêu của các ông trước hết và trên hết cần phải được dành cho Chúa. Hay nói cách khác, các ông cần phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự, thậm chí cả cha mẹ, anh chị em, con cái và cả chính mạng sống của mình. Đây cũng chính là sự ưu tiên mà Thiên Chúa đã dạy con người trong Mười Điều Răn, và được Chúa Giêsu nhắc lại khi nói với người thông luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất” (Mt 22,37-38).

Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi dành tình yêu cho Chúa trước hết và trên hết mọi sự, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài đáp lời Đức Maria và thánh Giuse trong đền thờ Giêrusalem khi Ngài mới mười hai tuổi: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Sự kiện này trong cuộc đời của Chúa là một hướng dẫn cho mọi Kitô hữu: cha mẹ và con cái. Trong tư cách là con cái, chúng ta nên học từ sự kiện này rằng tình yêu của chúng ta trước hết phải được dành cho Thiên Chúa rồi đến cha mẹ, anh chị em…, đặc biệt khi Đấng Sáng Tạo đòi chúng ta phải để cho Người một lối đi trong cuộc đời của chúng ta. Trong tư cách là cha mẹ, các ngài nên biết rằng con cái trước hết là thuộc về Thiên Chúa. Do đó Thiên Chúa có quyền để làm cho chúng những điều Người muốn, thậm chí cả việc dâng hiến con cái, và ngay cả việc dâng hiến một cách anh hùng. Như thế, dù trong tư cách nào, tất cả chúng ta đều được mời gọi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và hãy quảng đại để cho Thiên Chúa thực hiện theo cách của Người trên cuộc đời chúng ta. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta như lời Chúa Giêsu đã hứa ban cho những ai sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa: “sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và xin cho chúng con cũng biết yêu mến Chúa trong mọi người. Amen.


Comments are closed.