Thứ 2 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 29/06/2020

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

 


Suy niệm

VỮNG TIN VÀO HỘI THÁNH

“Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18).

Mừng lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ Hội Thánh, là dịp thuận lợi để mỗi Kitô hữu chiêm ngắm mầu nhiệm Hội Thánh – nhiệm thể mà trong đó mỗi người là một chi thể. Chiêm ngắm để thấy được Thiên Chúa luôn ở cùng, bảo vệ và hướng dẫn Hội Thánh. Chiêm ngắm để thêm vững tin vào Hội Thánh, dù Hội Thánh đang gặp phải những thử thách gian nan.

Điểm đầu tiên cần chiêm ngắm đó là Hội Thánh được thiết lập không do sáng kiến con người nhưng ý định của Thiên Chúa. Quả vậy, Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18). Trải qua hai ngàn năm, biết bao lần và bằng nhiều cách ‘cửa địa ngục’muốn phá đổ Hội Thánh nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững, vì đây là công trình Thiên Chúa. Chúng ta còn nhớ lời tiên tri của Gamalien: “Nếu ý định hay công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật do Thiên Chúa, quý vị không thể nào phá huỷ” (Cv 5,38-39). Kế đến, câu hỏi được đặt ra: sức mạnh nào giúp Hội Thánh có thể đứng vững trước ‘cửa địa ngục’? Thưa, sức mạnh đó là “có Chúa cùng hoạt động” (Mc 16,20). Chúa Giêsu không những thiết lập Hội Thánh nhưng Ngài còn ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20). Quả thật, kinh nghiệm của hai thánh Phêrô và Phaolô nói lên điều đó. Bài đọc I trích sách Công vụ Tông đồ kể lại lời xác quyết của Phêrô khi được cứu khỏi tay vua Hêrôđê và người Dothái: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi” (Cv 12,11). Bài đọc II là tâm tình của thánh Phaolô sau những tháng ngày rao giảng Tin Mừng: “Có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để việc giảng đạo nên trọn và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy” (2Tm 4, 17). Một điểm nữa chúng ta cần chiêm ngắm, đó là Hội Thánh có sứ mạng mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Quả nhiên, Chúa Giêsu nhắn nhủ Phêrô: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời” (Mt 16,19). Chúa Giêsu không trao ổ khóa nhưng trao chìa khóa. Tự bản chất, chìa khóa có mục đích ‘mở ra’ chứ không phải ‘đóng lại’; mở toang kho tàng ân phúc thiêng liêng cho muôn người đến và kín múc nguồn sức sống cho tâm hồn. Có chăng sự cầm buộc mà Chúa Giêsu nói đến chỉ vì muốn giữ tính thánh thiêng, không muốn bình thường hóa việc lãnh nhận những ơn ích thiêng liêng.

Ngày nay, Hội Thánh Chúa đang gặp nhiều khủng hoảng từ bên ngoài cũng như bên trong. Điều này lắm khi khiến nhiều Kitô hữu mất đi niềm tin vào Hội Thánh. Ước mong khi suy niệm về nền tảng, sức mạnh và sứ mạng của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu sẽ có được cái nhìn đúng đắn và một đức tin vững vàng vào Hội Thánh. Để từ đó, họ nhận ra được tầm quan trọng của Hội Thánh, chung tay cùng Hội Thánh đạt đến ơn cứu độ của mỗi người, vì như thánh Cyprianô đã nói: “Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha, mà lại không có Hội Thánh là Mẹ” (GLHT 181).

Mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những con người hiến trao cả cuộc đời cho Chúa và Hội Thánh. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài để luôn có được một lòng tin kiên định, lòng mến sâu sắc và lòng cậy vững vàng vào Chúa và vào Hội Thánh Người.


Comments are closed.