Thứ 2 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 15/06/2020

Lời Chúa: Mt 5,38–42

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

 


Suy niệm

LỐI SỐNG NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

“Mắt đền mắt, răng đền răng”, ai xúc phạm đến tôi bao nhiêu, tôi phải làm lại cho người đó bấy nhiêu. Điều này có thể được xem là công bằng với nhiều người. Nhưng từ xưa đến nay việc báo thù phục oán chưa bao giờ đưa con người ta có được bình an. Thật vậy, lấy ác báo ác, lấy bạo chế bạo chỉ đem lại tang tóc, đau khổ và nước mắt…

Trong bài tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cách hành xử mà người môn đệ phải có. Người mong chờ ở họ một lối hành xử xứng với phẩm giá người môn đệ Chúa. Người môn đệ cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm mống của thù hận: “Đừng chống cự người ác”. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nên Chúa Giêsu muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực ấy, dù cho người môn đệ phải chịu bóc lột, bị hành hạ, áp bức… Tuy nhiên, không báo thù không có nghĩa là cam chịu cho qua chuyện, nhưng là quảng đại tha thứ cho người anh em đã lỗi phạm đến mình. Như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đã đánh đập, kết án Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”(Lc 23,34). Không những không lên án, không báo thù Chúa Giêsu còn yêu thương những kẻ thù địch và cầu nguyện cho họ. Người trao ban cho đến tận cùng, không giới hạn. Tình yêu không hệ tại ở những gì cho phép hoặc không cho phép. Điều quan trọng là yêu thương mọi nơi mọi lúc. Yêu thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42).

Để yêu thương tất cả mọi người như Chúa Giêsu dạy, nói thì dễ nhưng thực tế thì hết sức khó khăn, bởi vì khi yêu thương như Chúa đòi hỏi, thì phải trả giá bằng chính sự thiệt thòi, ức hiếp, bóc lột, coi thường, khinh khi…Nhưng Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy sống lối sống người môn đệ Chúa Kitô. Chấp nhận đau khổ, hiểu lầm vì mối lợi lớn hơn là được biết Chúa và được Chúa yêu thương. Sẵn sàng đi trên con đường tình yêu được chứng minh bằng việc đón nhận thập giá trong cuộc sống vì lòng yêu mến Chúa, để qua đó, chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Như Thánh Phaolô dạy: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” (Cl 3,12).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương yêu thương và tha thứ và dạy chúng con đừng lấy ác báo ác – Xin cho mỗi người chúng con biết quên đi hận thù, vượt qua ích kỉ, ghen ghét để yêu thương anh em nhiều hơn, xin Chúa thánh hóa biến đổi chúng con, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.