Thứ 2 Ngày 24 Mùa Vọng – Ngày 24/12/2018

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT DÂN NGƯỜI

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68).

Thiên Chúa tạo dựng con người để họ sống yêu thương và giúp nhau nên thánh. Nhưng ngày nay do bị ảnh hưởng mạnh mẽ của lối sống hưởng thụ ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, tình yêu giữa người với người dường như bị vơi đi và biến chất. Trước nỗi đau ấy, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại để mọi người biết sống thương yêu nhau hơn.

Qua một số trình thuật Kinh Thánh trong Mùa vọng, các Thánh sử đã thuật lại lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria, cho bà Anna mẹ của Samuen, cho vua Đavít và cho ông bà Dacaria. Còn qua bài Tin mừng, thánh Luca cho chúng ta cảm nghiệm rõ hơn lòng thương xót ấy: chính Thiên Chúa đã chọn Gioan con của ông Dacaria làm “Ngôn sứ của Đấng Tối Cao và đi trước Chúa để mở lối cho Người” (Lc 1,76). Trước những kỳ công tuyệt vời Thiên Chúa đã thực hiện, ông Dacaria, trong sự soi sáng của Thần Khí, đã hân hoan cất lời “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68). Bài Ca Chúc Tụng này diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người được trải dài và được thực hiện trong dòng lịch sử Cứu độ. Thật thế, chính “Thiên Chúa viếng thăm, cứu chuộc, giúp đỡ, phán hứa, cứu thoát, trọn bề nhân nghĩa, thề hứa, giải phóng, tha thứ và cứu độ” con người (x. Lc 1.67-79). Người là Thiên Chúa “đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng đông tự chốn cao vời viếng thăm” con người (Lc 1,78). Việc Thiên Chúa cho Vầng Đông là Ngôi Hai Thiên Chúa tự chốn cao vời viếng thăm con người diễn tả lòng Chúa thương xót vô biên của Người dành cho nhân loại. Theo thánh sử Gioan, “Vầng Đông” chính là “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ngôi Lời xuống thế làm người hiện thực hóa lời hứa cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người qua việc: “Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Ga 1,79).

Như thế, những gì vừa trình bày, giúp cho chúng ta xác tín hơn vào Lòng Chúa Thương Xót. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn đó những con người đôi khi không thể cảm nhận được điều ấy bởi bị nhiều “tiếng ồn” chi phối. Đó là tiếng gào thét của cơm áo gạo tiền, lời cám dỗ ngọt ngào của danh lợi thú và lời mời chào ủng hộ cho chủ nghĩa hưởng thụ. Bên cạnh đó, cũng có những cám dỗ, bệnh tật, sai sót, hiểu lầm, mất mát, đau khổ và thử thách làm cho chúng ta không còn hy vọng nhiều vào Lòng Chúa Xót Thương. Do đó, trong tâm tình Mùa vọng, chúng ta được mời gọi hoán cải bản thân và hân hoan đặt trọn niềm hy vọng vào lòng Chúa thương xót dành cho hết thảy nhân loại, cũng như cho từng người chúng ta. Đồng thời, việc chiêm ngắm và cảm nghiệm Lòng Chúa thương mình cũng thúc đẩy chúng ta biết khoan dung và cảm thông trước những hiểu lầm, thiếu sót, sai lỗi của nhau. Lòng thương xót sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức trong cuộc sống, khi chúng ta ý thức rằng mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, như ông Dacaria đã từng cảm nghiệm và xác tín thưa lên: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68).

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ý thức chạy đến với Lòng Chúa Thương Xót trong bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết dành thời gian để đọc, suy gẫm Lời Chúa, hầu có được tâm tình của ông Dacaria và tác giả Thánh Vịnh mà chúc tụng rằng: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3). Amen.


Comments are closed.