Thánh Lễ Tiệc Ly Chiều Thứ Năm Tuần Thánh 13/04/2017

     Chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, Gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc cùng bước vào Thánh Lễ Tiệc Ly trong bầu không khí thánh thiêng của Tam Nhật Vượt Qua.

        Ngày xưa, người Do Thái mừng Lễ Vượt Qua để tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi đất Ai Cập. Chúa Giêsu đã mượn biến cố này để khai mào cuộc Thương Khó của Ngài khi cùng với các môn đệ thân tín dùng bữa ăn Vượt Qua. Và chính khi trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, Chúa Giêsu muốn chúng trở thành Mình và Máu Ngài, thành lương thực thần linh để nuôi dưỡng thế gian.

      Cử hành Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay, Gia đình Đại Chủng Viện hiện tại hóa bữa tiệc của Chúa Giêsu để tưởng niệm cái chết và sống lại của Ngài, mừng vui vì Ngài hiện diện và trông chờ Ngài lại đến. Cử chỉ rửa chân cũng được thực hiện như nhắc nhớ mọi người về lời mời gọi của Chúa, biết luôn cúi mình xuống để yêu mến và phục vụ anh chị em xung quanh. Nhưng hôm nay, đặc biệt hơn những ngày khác, ngày Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể và thiết lập chức Linh Mục, để qua các linh mục, Chúa tiếp tục hiện diện với nhân loại trong mầu nhiệm Thánh Thể cho đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

 

     Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các Linh mục luôn là những mục tử như lòng Chúa ước mong. Kết thúc thánh lễ, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng các nhân viên thinh lặng chầu bên nhà tạm – nơi có Thánh Thể Chúa hiện diện.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Thứ Năm Tuần Thánh

Comments are closed.