Thánh Lễ Tạ Ơn Hai Tân Linh Mục thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Ngày 18/01/2018

Sáng ngày 18.01.2018, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã diễn ra thánh lễ tạ ơn của hai cha mới: Cha Giuse Trần Trung Năng và Cha Vinhsơn Vũ Văn Công, thuộc Giáo phận Lạng Sơn. Là những người con xuất thân từ Đại chủng viện Xuân Lộc, hai Cha mới trở về mái trường xưa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thánh chức mà các ngài đã lãnh nhận ngày 27.12.2017 vừa qua; đồng thời cám ơn quý Cha Giáo và mọi thành viên trong gia đình Đại chủng viện đã giúp đỡ các ngài tiến lên chức thánh.

Với tâm tình hân hoan và sốt sắng trong Thánh lễ, quý Cha Giáo, anh em Chủng sinh, quý Dì và các Nhân viên trong gia đình Đại chủng viện cùng hiệp ý với hai Cha mới dâng lời tạ ơn Chúa, đã ban cho Giáo hội thêm những mục tử, đặc biệt, cho Giáo phận Lạng Sơn còn ít nhân sự  có thêm hai thợ gặt phục vụ cho cánh đồng truyền giáo.

Sau Thánh Lễ, quý Đức Cha, qúy Cha, và anh em chủng sinh cùng chia sẻ niềm vui với hai cha mới trong bữa điểm tâm đầy vui tươi và đượm tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên hai Cha mới trong sứ vụ mục tử mà quý Cha đã lãnh nhận.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Một số hình ảnh trong ngày lễ

Comments are closed.