Mừng Kính Thánh Phanxicô Assisi Quan Thầy Khóa VIII Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào ơn gọi tình yêu, cũng là con đường trở nên trọn lành. Những ai được Chúa mời gọi thì Ngài cũng ban ơn để nên trọn lành. Đặc biệt, trên con đường này, Thánh Phanxicô Assisi là một mẫu gương họa lại rõ né thình ảnh Đức Kitô. Ngài chính là vị Thánh hòa bình với tinh thần khiêm nhượng và khó nghèo”. Đó chính là lời của Cha Phó Giám đốc Gioan Baotixita khi mời gọi cộng đoàn bước vào Thánh Lễ mừng kính thánh Phanxicô Assisi, Quan thầy khóa VIII, diễn ra vào lúc 5g00 ngày 08/10/2016 tại nhà nguyện lớp thần I, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha Phó Giám đốc Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ, quý Cha Giáo,quý Cha Đồng hành và tất cả anh em khóa VIII – Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Tất cả nói lên sự đồng hành trong yêu thương của quý Cha đối với hành trình tu luyện của mỗi thế hệ chủng sinh trong đại gia đình Chủng viện.

Trong bài giảng lễ, Cha Phó Giám đốc Gioan Baotixita đã chia sẻ về thánh Phanxicô Assisi: Một ơn gọi gắn liền với sự hiền lành và khiêm nhượng, quyế tđịnh từ bỏ mọi sự, chỉ còn tín thác vào Đức Kitô để trở thành một vị thánh của hòa bình và hòa giải; một con người chiêm niệm nơi thiên nhiên vạn vật, để khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng lễ, ngài mời gọi anh em chủng sinh học theo gương thánh nhân, trở thành những linh mục của hòa bình và hòa giải.

Thánh Lễ kết thúc với lời chúc bình an của Cha chủ sự, hướng mọi người đến một sứ vụ tương lai. Tâm tình tạ ơn được được nối dài khi mỗi anh em khóa VIII, noi theo những nhân đức sáng ngời của thánh Phanxicô Assisi, cùng với thời gian là sự biến đổi trở thành những khí cụ bình an trong tay Chúa.

BTT ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.