LỄ THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ – Ngày 14/05/2024

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn-đệ rằng : “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con.

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.

Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.

Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm ; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con,

Thầy truyền cho các con điều này là : các con hãy yêu mến nhau ”.

 


Suy niệm

NGƯỜI ĐƯỢC THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN

“Chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15, 16)

Hôm nay, Phụng Vụ Giáo hội mừng kính lễ Thánh Matthia. Chiêm ngắm ơn gọi của Thánh Matthia qua bài trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 1,15-26), minh họa cho lời khẳng định của Chúa Giêsu trong trình thuật Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Thiên Chúa vẫn không ngừng làm nên những việc lạ lùng và tuyệt vời, vượt trên trí hiểu của con người. Thật vậy, với những nét cong cuộc đời, Chúa đã vẽ nên những con đường thẳng; với những chỗ trống, chỗ khuyết trong lịch sử dân thánh, Chúa lại nhẹ nhàng lấp đầy bằng những chọn lựa nhiệm mầu.

Vào lúc tòa nhà Giáo hội khởi công xây dựng trên nền móng là các tông đồ, thì chính nền móng ban đầu ấy lại bị một chỗ “lỗi.” Giuda Itcariôt đã phản bội khiến nền móng ấy thiếu vắng sự trọn vẹn, tạo ra một vị trí còn trống – vốn là một chỗ “lỗi” cần được củng cố và thay thế.

Giữa bối cảnh đó, tông đồ trưởng Phêrô đã nêu ra điều kiện: Phải chọn một người “đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã Phục Sinh”.

Hai tiêu chí mà Phêrô nêu lên trong cộng đoàn về những yêu cầu và những điều kiện cần có để trở nên một vị tông đồ của Chúa, đã được thánh Matthia thực hiện một cách tròn đầy và trọn vẹn khi khép lại cuộc đời bằng cái chết của một vị thánh tử đạo để minh chứng cho tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Thánh Matthia một người được Chúa chọn cách gián tiếp để thế vào chỗ “lỗi,” và nhờ đó chỗ “lỗi” giờ đây không còn bị “lỗi” nữa. Ngày hôm nay, khi cùng nhau chiêm ngắm ơn gọi của của thánh Matthia. Chúng ta, được mời gọi hãy buông theo ân sủng, can đảm gửi trao đời mình vào bàn tay quan phòng của Chúa với niềm xác tín Thiên Chúa luôn có chương trình riêng cho mỗi người, để được Ngài dẫn dắt theo ý Chúa muốn, và xin cho chúng ta học nơi thánh Mathia sự chân thành và khiêm nhường, để dầu trong hoàn cảnh và địa vị nào trong năm mục vụ sắp tới mỗi người chúng ta cũng an vui và chu toàn sứ vụ mà Chúa trao. Amen


Comments are closed.