Lễ kính thánh Gioan Tông Đồ 27/12/2018 Bổn mạng Đức Cha Gioan – Giám mục Phụ tá Gp. Xuân Lộc.

5g20’ sáng nay, ngày 27/12/2018, toàn thể gia đình Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh Gioan Tông Đồ, bổn mạng của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Phụ tá Gp. Xuân Lộc. Thánh lễ do chính Đức cha Gioan chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ, có Cha Giám đốc Đại Chủng Viện, quý Cha giáo, anh em chủng sinh.

Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí ấm áp của một gia đình. Vẫn với những lời rất thân thương gần gũi như khi còn là Phó Giám đốc Đại Chủng Viện, Đức cha Gioan đã chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn. Từ việc phân tích gương sống của vị Tông đồ, người được Đức Giê-su thương mến, Đức cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy sống gần gũi mật thiết với Chúa, hãy sống trong Hội Thánh với lòng yêu mến và vâng phục. Bởi, chính sự hiệp nhất trong Đức Ki-tô mới cho chúng ta sức mạnh để sống yêu thương và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Sự hiện diện của Đức Cha Gioan trong thánh lễ sáng nay tại Đại Chủng Viện nói lên sự gắn bó thân thương mà Đức cha dành cho gia đình Chủng Viện. Gương sống bình dị chân thành cùng những tâm tình mà hôm nay Đức Cha đã chia sẻ chắc chắn khơi lên trong lòng các chủng sinh nhiều thao thức: thao thức phục vụ Chúa và Giáo Hội với lòng khiêm hạ – vâng phục; thao thức phục vụ Chúa và Giáo Hội nơi các gia đình đang gặp khó khăn; thao thức phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng chính đời sống yêu thương và dấn thân của mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Nữ Trinh Maria và thánh Gioan Tông Đồ, xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác trên Đức Cha, để ngài tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội với tình yêu và sự khiêm hạ.

Một số hình ảnh của ngày lễ:

Comments are closed.