LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Ngày 07/10/2023

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

LỜI KINH MÂN CÔI

.

Với nhiều người ngày nay, việc lần hạt Mân Côi được coi như việc của người già, hoặc của những người nhàn rỗi. Đặc biệt với thế hệ trẻ chúng ta, thì việc cầm tràng chuỗi Mân Côi và lặp đi lặp lại lời kinh Kính Mừng Maria, thì hầu như rất hiếm thấy. Vậy nên, vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây và hôm nay là: Liệu rằng, kinh Mân Côi có còn cần thiết và còn thích hợp với chúng ta trong thời đại hôm nay hay không?

Nhân ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại bài Tin Mừng theo thánh Luca, thuật lại biến cố Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Lời đầu tiên mà Sứ Thần nói với Đức Mẹ: “Kính chào Đức Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ”. Mẹ Maria đầy ơn phúc vì trước hết Mẹ có Thiên Chúa ở cùng. Thứ đến, vì Mẹ được tuyển chọn giữa muôn ngàn phụ nữ để cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Thế nên, vì ơn phúc của Thiên Chúa dành cho Mẹ mà trong mỗi lời kinh Mân côi, chúng ta vẫn không ngớt lặp đi lặp lại danh xưng hạnh phúc này: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” để tôn vinh Mẹ Maria.

Vậy, chúng ta học được điều gì nơi kinh quen thuộc này?

Đầu tiên, kinh Mân Côi là lời kinh của đức tin. Bởi vì kinh Mân Côi trình bày lại cách vắn tắt các mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô qua các mầu nhiệm năm sự Vui – Sáng – Thương – Mừng . Như vậy, cùng với Mẹ Maria trong lời kinh Mân Côi, chúng ta được sống lại niềm tin mà chúng ta đã tuyên xưng từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Thứ đến, kinh Mân Côi là lời kinh của mọi người. Bởi kinh Mân Côi là một trong những lời kinh cổ xưa, bình dị và thân quen nhất. Đó không chỉ là lời kinh dành cho riêng ai, nhưng là lời kinh dành cho mọi người, từ người già đến người trẻ, từ trí thức đến bình dân.

Cuối cùng, kinh Mân Côi là lời kinh xây đắp cuộc đời. Bởi vì khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng Đức Mẹ chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu. Như thế, khi gặp khó khăn giữa dòng đời, bằng việc nhớ lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu và qua lần chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi và được đỡ nâng để vượt qua những đắng cay thử thách của dòng đời.

Với những gì mà chúng ta vừa cùng nhau suy gẫm, chúng ta hãy tự trả lời cho câu hỏi: Kinh Mân Côi có còn cần thiết và thích hợp với chúng ta trong thời đại hôm nay hay không? Và nếu cảm thấy còn cần thiết và thích hợp, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Tôi có quyết tâm thực hiện đọc kinh Mân Côi mỗi ngày hay không, và tôi phải thực hiện điều đó như thế nào?

Qua lời kinh Mân Côi, chúng con trở về bên Mẹ Maria và nhờ Mẹ chuyển lời nguyện cầu của từng người chúng con lên với Chúa. Xin Chúa ban cho thế giới được an bình và cho chúng con ơn sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.