Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 27/05/2018

Lời Chúa: Mt 28, 16 - 20

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

 


Suy niệm

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Thánh Thần” (Mt 28, 19).

Trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một sứ mạng quan trọng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Thánh Thần” (Mt 28, 19). Như thế, sứ mạng rao giảng Tin Mừng chưa hoàn tất nhưng được tiếp nối nhờ các Môn Đệ. Chúa cho con người cơ hội cộng tác vào công trình của Người: hãy ra đi và làm cho mọi người nhận biết Chúa và trở thành môn đệ. Công việc này chỉ được thực hiện khi người môn đệ giúp người dự tòng lãnh nhận phép rửa, nghĩa là đặt họ trong tương quan tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Phép rửa chỉ là khởi điểm của người môn đệ mới. Người môn đệ mới này cần phải được tiếp tục dạy dỗ và hướng dẫn để biết tuân giữ những điều Chúa dạy và được kết hiệp với Ngài.

Ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, cũng là lúc chúng ta mang trong mình sứ mạng giới thiệu Chúa cho người khác. Sứ mạng này phải được trải dài trong suốt cuộc đời. Vì thế, chúng ta không được phép ấn định một giai đoạn hay phải sống trong một bậc sống nào đó thì mới có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta thường dễ rơi vào suy nghĩ việc giới thiệu và hướng dẫn người khác trở thành môn đệ Chúa là việc của những người đi tu. Bởi vì, những con người này được đào tạo và dành riêng cho công việc loan báo Tin Mừng. Thật thế, công việc loan báo Tin mừng là trách nhiệm và bổn phận của mọi Kitô hữu.

Không ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Người môn đệ của Chúa cần phải có Chúa và yêu mến để có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Chắc chắn, người hướng dẫn phải biết rõ những điều Chúa đã dạy. Những cái biết cần phải được nội tâm hóa để đưa đến lối sống thực sự thuộc về Chúa. Có lẽ, cách thức giới thiệu Chúa hiệu quả nhất trong xã hội hiện nay là bằng chính đời sống. Sống giữa đời với một tinh thần hy sinh phục vụ, một tinh thần vui tươi và thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng đi bước trước để tha thứ cho người làm hại mình, v.v. Lối sống đó sẽ có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí mạnh hơn cả những bài thuyết giảng hùng hồn. Vì thế, mỗi người Kitô hữu hãy thực tập sống những điều Chúa dạy từ trong chính gia đình; sau đó mở rộng ra khu xóm, nơi công sở, trường học.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mỗi hành động hay mỗi việc chúng con thực hiện hằng ngày là phương thế để chúng con tham gia vào sứ mạng giới thiệu Chúa cho người khác, như Lời Chúa đã dạy năm xưa: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 16). Amen.


Comments are closed.