Hãy Ra Chỗ Nước Sâu Và Thả Lưới (Lc 5,4) – Bài Giảng Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

Đây là một đoạn tin mừng mà tất cả chúng ta đều đã nghe nhiều đến độ thuộc lòng. Một câu truyện có nhiều tình tiết hấp dẫn  khiến chúng ta dễ đánh mất ý nghĩa chính yếu. Mục đích của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng, nên chúng ta phải cố gắng tìm ra sứ điệp của nó.

Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển. Trong Kinh Thánh, biển là biểu tượng cho các mãnh lực sự dữ chống lại Thiên Chúa. Đó là nơi chất chứa đầy những mãnh thú đại dương nguy hiểm cho con người. Biển tượng trưng cho tất cả các mãnh lực quỉ ma tìm mọi cách tách rời con người khỏi Thiên Chúa nhằm hãm hại con người và làm cho con người phải chết đời đời. Nhưng Chúa Giêsu đã đến để loan báo Tin Mừng của một vì Thiên Chúa đầy lòng xót thương đối với người tội lỗi. Và đích thân Ngài đã đến để tìm kiếm và giải thoát những người đáng thương nhất

Và để thực hiện sứ vụ ấy, Chúa Giêsu không đơn độc. Cuộc phiêu lưu vĩ đại đã bắt đầu với những người đánh cá ở biển hồ Galilê. Đang lúc họ rời thuyền và lên bờ sửa soạn lưới cá, thì Chúa Giêsu đi ngang qua, bảo họ ra khơi và quăng lưới xuống biển để bắt cá. Mặc dù còn mệt mỏi sau thất bại suốt đêm hôm trước, họ vẫn vâng lời Ngài, chèo thuyền ra khơi. Kết quả thật bất ngờ vượt ngòai mong đợi, lưới đầy cá đến nỗi họ phải gọi thêm đồng bạn mới có thể đưa thuyền đầy cá vào bờ.

Chiếc thuyền ấy của Phêrô tượng trưng cho Hội Thánh. Phêrô lãnh nhận sứ vụ ra khơi và đánh lưới người. Sau nầy, ông sẽ ra đi vào thế giới ngọai giáo, đến với tất cả những ai đang bị nô lệ cho các mãnh lực sự dữ, đến với những người không biết Thiên Chúa thật. Như thế, đánh cá người tức là tiếp cứu họ. Đó là một sự cứu thoát, cứu vớt những kẻ sắp chết chìm, và đưa về đời sống chân thật.

Hãy ra chỗ nước sâu và quăng lưới”. Lời mời gọi ấy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói với Hội Thánh hôm nay, với các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và tất cả mọi người Kitô hữu. Đánh cá người tức là giúp đỡ người khác khỏi chết chìm trong những bận tâm hằng ngày khiến họ quên đi điều cốt yếu; là cố gắng giải thoát xã hội ngày hôm nay khỏi ách nô lệ và nguy cơ suy vong vì tiền bạc,

Và chính lúc đó, Chúa nói với chúng ta như chính Ngài đã nói với ông Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”. Câu hỏi đó, Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người chúng ta: “Con có thật lòng yêu mến ta không?” Và mong đợi từ mỗi người chúng ta một lời thưa vâng đầy nhiệt tình, đầy yêu mến đối với Thiên Chúa và anh em mình. Khi nhiệt tình đã có rồi thì không gì có thể ngăn chận được.

Một khi chúng ta đã tin vào Chúa, và đồng ý cộng tác với Ngài, thì kết quả thật tuyệt vời. đó chính là điều mà trình thuật mẻ cá lạ lùng muốn giúp chúng ta hiểu. Nếu Phêrô đã không gọi các bạn ông tới giúp, thì mẻ cá đã bị mất trắng. Qua chi tiết ấy, bài tin mừng muốn cho thấy rằng các Giám mục, Linh mục và tín hữu cần phải liên đới với nhau để dấn thân trong việc loan báo và làm chứng cho Thiên Chúa cứu độ và giải thoát.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.