Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các lễ sinh

WHĐ (06.08.2015) – Ngày 04-08, gần 9000 lễ sinh thuộc hai mươi quốc gia đang tham dự cuộc hành hương đến Romađã được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Cuộc hành hương quốc tế đến Roma của các thầy giúp lễ và các lễ sinh được tổ chức mỗi năm năm một lần. Cuộc hành hương lần thứ 9 năm nay có chủ đề “Này con đây, xin hãy sai con!” (Is 6,8), kéo dài từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Tám, nhằm mục đích đào sâu đức tin và củng cố tinh thần phục vụ Hội Thánh. Cuộc gặp gỡ vào cuối buổi chiều diễn ra trong bầu khí lễ hội, với các chứng từ, bài hát và lời nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, kết thúc là giờ Kinh Chiều với Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha mời gọi các lễ sinh noi theo tấm gương của tiên tri Isaia, đừng sống khép kín, cũng đừng cất giữ đức tin của mình trong “nhà kho ở dưới đất”.

Đức Thánh Cha nói: “Trái lại, chúng ta được kêu gọi chia sẻ niềm vui biết rằng mình được chọn và được lòng thương xót của Thiên Chúa cứu thoát. Đẹp biết bao khi khám phá rằng đức tin đưa chúng ta ra khỏi chính mình, ra khỏi sự cô lập; chính đức tin ấy đổ tràn lòng chúng ta niềm vui được làm bạn với Chúa Kitô, thúc đẩy chúng ta đến với người khác, làm cho chúng ta trở thành những nhà thừa sai”.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Các con thân mến, các con càng ở gần bàn thờ, các con càng phải nhớ nói chuyện với Chúa Giêsu trong kinh nguyện hằng ngày. Các con càng được nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, thì các con càng có thể đến với người khác để trao tặng họ điều các con đã nhận lãnh, hăng hái đem đến cho họ niềm vui mà các con đã được trao ban”.

Trước khi cử hành giờ Kinh Chiều, Đức Thánh Cha đã đi một vòng Quảng trường Thánh Phêrô để chào các lễ sinh. Có hai em đã được mời lên xe với Đức Thánh Cha. Một lễ sinh người Ukraina đã tặng Đức Thánh Cha chiếc khăn quàngmàu trắng, để nói lên khát vọng hoà bình trong một đất nước đang diễn ra chiến tranh từ hơn một năm qua. Đức Thánh Cha đã choàng khăn này vào cổ.

Cuộc hành hương của các lễ sinh cũng bao gồm những buổi trao đổi với các cộng đoàn giáo xứ ở Roma, thăm viếngcác nhà thờ của Roma và đặc biệt là Hầm mộ Thánh Calixtô, nơi đây có mộ của Thánh Tarcisiô, tử đạo khi mới 8 tuổi, là bổn mạng của các lễ sinh.

 Nguồn Hđgmvn | Minh Đức

Comments are closed.