Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu: Giám Mục Phó Giáo Phận Bùi Chu

HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Được tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc, làm Giám Mục Phó Giáo phận Bùi Chu, Gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc xin cầu chúc Đức Cha dồi dào ơn Chúa, sức khoẻ, niềm vui và bình an, để Đức Cha luôn nhiệt thành và trung tín trong sứ vụ.

Hoà chung tâm tình với Giáo Hội Việt Nam, cách riêng với Giáo phận Xuân Lộc, với Giáo phận Bùi Chu và với Đức Cha, chúng con xin hiệp thông với Đức Cha trong lời cầu nguyện.

Linh mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc
và Quí Cha, Quí Thầy, Quí Dì và Nhân viên
Đại Chủng Viện thánh Giuse Lộc


DGM-Thomas

Tiểu sử Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu

Đức Cha Tôma VŨ ĐÌNH HIỆU sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, Nam Định, Giáo phận Bùi Chu, là con thứ ba trong gia đình có sáu người con.

1966-1967 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phú Nhuận thuộc Giáo Phận Sài Gòn.
1967-1969 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phước Lâm, nay thuộc Giáo phận Bà Rịa.
1969-1973 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai.
1973-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.
1978-1988 : Phục vụ tại Giáo xứ Thiên Phước, Giáo hạt Long Thành, Giáo phận Xuân Lộc.
1988-1999 : Bí Thư của Ðức Cha Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật.
25/01/1999 : Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.
2000-2006 : Du học tại Toulouse, Pháp, tốt nghiệp Cao học Thần học Luân Lý.
2006-2009 : Chánh Văn Phòng, kiêm Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
25/07/2009 : Được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna, là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam, là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt và là Giám Mục đầu tiên xuất thân từ Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Giáo phận Xuân Lộc.
10/10/2009 : Tấn phong Giám mục với khẩu hiệu : “Ngài yêu họ đến cùng” (Ga 13,1b).
24/12/2012 : Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận Bùi Chu.

Comments are closed.